เป็นเรื่องจริงที่ คนทั่วโลกใช้เวลาบนท้องถนนมากขึ้นจากเดิม ฟอร์ด จึงได้สำรวจผู้ใช้รถหัวเมืองใหญ่ทั่วโลกถึงเวลาที่อยู่บนท้องถนน และประเทศไหนใช้เวลาบนถนนมากที่สุดหละ