เทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ธุรกิจท่องเที่ยวไทยที่ซบเซาลงในช่วงปีที่ผ่านจะได้โอกาสฟื้นตัวจากกำลังการใช้จ่ายของ นักท่องเที่ยวจีน ที่จะหลั่งไหลมาเที่ยวประเทศไทยเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ ท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน คาดการณ์ว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเดินทางมายังประเทศไทยกว่า 600,000 คน โดยในช่วงวันหยุดเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 10 วัน หรือระหว่างวันที่ 7-26 กุมภาพันธ์ จะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 15,000 – 20,000 คนต่อวัน ซึ่งจะสร้างรายได้กว่า 8,000 ล้านบาทให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีมูลค่ากว่า 1.207 ล้านล้านบาท

นี่ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า และธุรกิจอื่นๆในประเทศไทยที่รายได้ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทย ซึ่งมีมูลค่ากว่า 10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมนี้ประสบปัญหาชะลอตัว โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา จำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยลดจำนวนลงสืบเนื่องมาจากปัญหาด้านการเมืองในช่วงเดือนพฤษภาคม รวมถึงปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศรัสเซียส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียซึ่งมีสัดส่วนมากเป็นอันดับที่สามของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยลดจำนวนลง ทั้งหมดนี้ส่งผลให้เมื่อปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับปัญหาจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดปัญหาวิกฤติการเงินระดับโลก

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยที่กำลังซบเซา คือ นักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งเป็นกลุ่มที่สัดส่วนสูงที่สุดในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่าวชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย เมื่อปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า 4.6 ล้านคน หรือ 18.7% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดเดินทางมายังประเทศไทย โดยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมา หลังจากที่รัฐบาลไทยประกาศยกเว้นวีซ่าชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยวจีน

นักท่องเที่ยวจีน

ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ในปีพ.ศ. 2556 นักท่องเที่ยวจีนใช้จ่ายเงินกว่า 1.89 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 78% จากปีพ.ศ. 2555 จากข้อมูลรายงานการใช้จ่ายประจำปีซึ่งจัดทำโดยกรมการท่องเที่ยว ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่านักท่องเที่ยวจีนใช้จ่ายเงินมากขึ้นเมื่อเดินทางมายังประเทศไทย

จากรายงานของกรมการท่องเที่ยวแสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวจีนใช้จ่ายเงินสำหรับค่าที่พักเฉลี่ย 1,392 บาทต่อคน ในขณะที่ใช้จ่ายสำหรับการซื้อสินค้าทั่วไป 25% ของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวทั้งหมด และ 10%เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง

เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวจีน ทั้งด้านโรงแรมที่พัก การซื้อสินค้า และการเดินทาง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้เดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น โดยสิ่งที่นักท่องเที่ยวจีนต้องการเมื่อเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย คือความสะดวกสบาย ความโปร่งใส และความคุ้นเคยเมื่อต้องใช้จ่ายเงินในต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติมกี่ยวกับการท่องเที่ยวจีน

-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลว่า ในปีนี้นอกจากจุดหมายปลายทางยอดนิยมอย่างกรุงเทพมหานคร พัทยา และภูเก็ต นักท่องเที่ยวจีนยังให้ความสนใจที่จะไปเที่ยวในพื้นที่อื่นๆ เช่น เกาะสมุย ระยอง และเชียงใหม่ด้วยเช่นกัน

-นักท่องเที่ยวจีนใช้เวลาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉลี่ย 8 วัน โดยใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 5,000 บาทต่อวัน

-จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่สำหรับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนเป็นค่าที่พัก โดยใช้จ่ายเฉลี่ย 1,392 บาทต่อคน

– ข้อมูลจากรายงานของ Chinese International Travel Monitor 2014 (CITM)นักท่องเที่ยวจีนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายเงินสำหรับที่พักในประเทศไทยมากเป็นอันดับที่สาม

-นอกเหนือจากค่าที่พัก 25% ของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อสินค้า 9.9%เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง และ 5.6% เป็นค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

 

ที่มา : ALIPAY

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 

 

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer