-คนไทยเชื้อสายจีนจับจ่ายไหว้เจ้าวันตรุษจีนในปีนี้มีมูลค่า 6,000 ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมา 3.5%

-เฉลี่ยจับจ่ายครัวเรือนละ 3,750 บาทใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

-ปี 2557 จับจ่ายไหว้เจ้าครัวเรือนละ 3,590 บาท

-ตลาดสดใกล้บ้านยังคงเป็นช่องทางยอดนิยมในการเลือกซื้อเครื่องเซ่นไหว้ตรุษจีน

-ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมจากคนกรุงเทพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสะดวกสบายในการเดินทาง มีที่จอดรถ และรวมของเซ่นไหว้ไว้ในที่เดียวกัน

-หลังไหว้เจ้านิยมแจกอังเป่า ทำบุญไหว้พระ เยี่ยมญาติ พักผ่อนในกลุ่มเครือญาติอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน