ไปรษณีย์ไทย เดินหน้า ESG ต่อเนื่อง นำร่องรถยนต์ไฟฟ้าขนส่ง นำจ่ายพัสดุลาสไมล์ กรุงเทพฯ – หัวเมืองใหญ่ อาทิ ภูเก็ต-ชลบุรี 250 คัน ตลอดปี 2566 ระยะทดลอง 6 เดือน-1 ปี เช่าใช้งาน ก่อนนำผลไปวางแผนดำเนินงานระยะยาว 5 ปีต่อไป  

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยในงาน ESG Day : Networking for Sustainable Growth “เครือข่ายสู่การเติบโตที่ยั่งยืนเพื่อคนไทย” ที่ดึง 50 หน่วยงานในตลาดทุน องค์กรรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ

มาร่วมออกแบบกลยุทธ์ด้าน ESG หรือ แนวคิดเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึง 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ให้เกิดเป็นรูปธรรมสำหรับประเทศไทย

โดยกล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย นับเป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญในสังกัดกระทรวง จึงได้ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ ESG ครอบคลุมทุกมิติ เริ่มจาก ด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับปฏิญญาลดภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น 0 ภายในปี 2050

และลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านระบบการดำเนินงานเอกสารดิจิทัล Digital Post ID ทั้งลดภาระด้านเอกสารกระดาษ  เช่น จดหมายทรานสคริปต์ เอกสารสำคัญ มาสู่เอกสารดิจิทัล ด้วยแอปพลิเคชัน Prompt Post – พร้อมโพสต์

รีไซเคิลขยะจากภาคอีคอมเมิร์ซ ทั้งกล่องพัสดุและซองที่ไม่ใช้แล้วในโครงการ reBOX ตลอดจนนำพลังงานใหม่ ๆ เช่น โซลาร์รูฟท็อป มาติดตั้งที่ ปณ. เป็นต้น

 

ดร. ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสริมว่า ปี 2566 ไปรษณีย์ไทยยังจะเริ่มทยอยปรับเปลี่ยนยานยนต์เชื้อเพลิง มาเป็น ยานยนต์ไฟฟ้า เริ่มจากนำร่องใช้รถยนต์ไฟฟ้าขนส่ง 250 คัน ตลอดปีนี้ ทดลองวิ่งอยู่ในพื้นที่นำจ่ายพัสดุลาสไมล์ หรือระยะวิ่งนำจ่ายรวมประมาณ 100 กม./วัน

ในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ อาทิ ภูเก็ต และชลบุรี ขณะที่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ปัจจุบันมีทดลองใช้อยู่แล้วประมาณ 50 คัน โดยระยะทดลอง 6 เดือน – 1 ปีแรก จะยังใช้แนวทางเช่าใช้งาน เพื่อเก็บข้อมูลดำเนินงาน ก่อนนำไปใช้วางแผนงานด้านยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับขนส่งในระยะยาว 5 ปีข้างหน้าต่อไป

 

ส่วน ด้านสังคม ไปรษณีย์ไทยมีแคมเปญเพื่อนแท้ร่วมทาง (Road Safety) ที่บุรุษไปรษณีย์จะเป็นต้นแบบด้านการขับขี่ที่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน การสนับสนุนชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ในโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข

และการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม Thailandpostmart และไปรษณีย์ทั่วประเทศ มียอดจำหน่ายรวมกว่า 1,000 ล้านบาท มีผู้ประกอบการบนเว็บไซต์กว่า 7,000 ราย และมีสินค้ากว่า 10,000 รายการ

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้แก่บุคคลอีกหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น คนพิการ นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ให้มีโอกาสได้เรียนรู้แนวทางสร้างอาชีพต่อไป

ทั้ง ด้านธรรมาภิบาล ไปรษณีย์ไทย ยึดมั่นเรื่องความโปร่งใสในองค์กร บริหารงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพิ่มขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน