พีลาทัส มารีน ทำความรู้จักยักษ์ใหญ่ธุรกิจขนส่ง LPG ของไทย

หากกล่าวถึงการขนส่ง สินค้าอันตราย” (Dangerous Goods) หรือ สิ่งของหรือวัตถุที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินหรือต่อสภาพแวดล้อม “ก๊าซไวไฟ” นับเป็นสินค้าที่ต้องมีระบบความปลอดภัยในการขนส่งลำดับต้น ๆ (สูงกว่าของเหลวไวไฟ เช่น น้ำมัน เสียอีก) ดังนั้นผู้ให้บริการขนส่งลักษณะนี้จึงต้องมีความรู้ความสามารถและมาตรการบริหารความปลอดภัยในระดับสูง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

Marketeer พาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ พีลาทัสฯ (PLT)  ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG ทางเรือและรถบรรทุกชั้นนำของประเทศไทย พร้อมได้รับเกียรติจากคุณ วราวิช ฉิมตะวัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พีลาทัสฯ มาร่วมพูดคุยถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจ และทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต

บริการขนส่งครอบคลุมทั้งทางบกและทางน้ำ
พร้อมขับเคลื่อน
อย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง

“พีลาทัสฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 เริ่มต้นจากดำเนินธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยการเช่าเรือ 3 ลำ และรับสมัครพนักงานผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือเข้ามาร่วมงาน จนเริ่มมาซื้อเรือจำนวน 3 ลำ และได้คัดเลือกคนเรือที่มีผลการทำงานดี มีประสบการณ์ในการให้บริการขนส่งมาพอสมควรเข้ามาร่วมงานกับบริษัท พร้อมทั้งขยายการบริการให้ครอบคลุมการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ”

บอสใหญ่พีลาทัสฯ เล่าถึงจุดเริ่มต้นของบริษัทที่เหมือนการจับ Supply มาชนกับ Demand ทำให้เกิดธุรกิจขึ้น พร้อมเล่าถึงจุดเปลี่ยนที่ทำให้บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งว่า

จุดที่ทำให้พีลาทัสฯ เติบโตขึ้นมาก ๆ คือในปี 2555 ขยายกองรถขนส่งก๊าซ LPG พร้อมขยายกองเรือโดยซื้อเรือจากบริษัทเดินเรือแก๊สในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมซื้อกิจการ บริษัท เวิลด์ไวด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือ เข้ามาเป็นบริษัทย่อย (ปัจจุบันถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว) ทำให้มีเรือเพิ่มเป็น 13 ลำ ซึ่งถือเป็นผู้ให้บริการขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือ อันดับต้นในประเทศ ณ ขณะนั้น

 จนในปี 2560 เพิ่มเส้นทางการเดินเรือไปในประเทศกลุ่มอาเซียนในเขตภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (CLMV) ด้วยเรือประเภท Near coastal และได้ขยายการลงทุนเพื่อรองรับจำนวนลูกค้าที่มอบความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันการให้บริการด้วยจำนวนรถ 44 คัน และเรือทั้งหมด 19 ลำ ซึ่งถือเป็นผู้นำในธุรกิจประเภทเดียวกัน”

คุณวราวิช ซึ่งนับเป็นผู้บริหาร Gen 2 ของพีลาทัสฯ  เสริมว่า การเข้ามารับช่วงต่อธุรกิจจาก Gen 1 นับเป็นความท้าทายอย่างมาก

คุณพ่อเป็นคนที่เก่งมาก มีประสบการณ์และการตัดสินใจที่แม่นยำ ทำให้บริษัทมีรากฐานที่แข็งแกร่ง พอมาถึง Gen 2 เราขับเคลื่อนให้องค์กรเดินหน้าในโลกธุรกิจยุคใหม่ โดยนำเรื่องดิจิทัลเข้ามาช่วยบันทึกข้อมูลเชิงสถิติตัวเลข ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สำคัญมาก ๆ เป็นจุดที่ทำให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มกำไรให้กับองค์กร ช่วยให้การวิเคราะห์ ประเมิน และวางแผนธุรกิจแม่นยำมากยิ่งขึ้น”

ฐานลูกค้ามั่นคง ด้วยกลุ่มผู้ค้าตามมาตรา 7

ปัจจุบันลักษณะการให้บริการของพีลาทัสฯ ประกอบด้วย “ธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางเรือ” ในลักษณะว่าจ้างขนส่งแบบทำสัญญาจ้างขนส่งล่วงหน้า (Contract of Affreightment) และแบบว่าจ้างขนส่งเป็นรายเที่ยว (Spot Charter)

โดย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายการขนส่งทางเรือและทางรถคือ ผู้จำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวรายใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งว่าจ้างพีลาทัสฯ และบริษัทย่อยในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยทำการว่าจ้างขนส่งก๊าซ LPG ทั้งระหว่างคลังก๊าซ LPG ของผู้ว่าจ้างเอง หรือขนส่งให้แก่ลูกค้าของผู้ว่าจ้าง

ทั้งนี้ ลูกค้ารายใหญ่ได้แก่ กลุ่มบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและ/หรือจำหน่ายก๊าซ LPG รายใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งเส้นทางขนส่งที่ให้บริการในปัจจุบันจะเป็นในลักษณะเส้นทางเดินเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตครอบคลุมประเทศไทยในฝั่งอ่าวไทย และเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง (Near-coastal) ได้แก่ ประเทศกัมพูชาและเวียดนาม

ขณะที่ “ธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางรถ” กลุ่มลูกค้าหลักของพีลาทัสฯ คือ กลุ่มผู้ค้าตามมาตรา 7 สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ปั๊ม LPG) โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม และโรงงานอุตสาหกรรม โดยเส้นทางการขนส่งทางรถที่บริษัทให้บริการ ครอบคลุมภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย รวมถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CLMV) เช่น กัมพูชา เป็นต้น

กลุ่มลูกค้าหลักของเราก็คือ ผู้นำในกลุ่มผู้ค้าตามมาตรา 7 ของประเทศ จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นสัญญาแบบระยะยาวไม่มีกำหนดว่าหมดเมื่อไร ซึ่งนี่คือจุดแข็งที่ทำให้เรามั่นคงกับธุรกิจในประเทศมาก ๆ”

เดินหน้าคว้าทุกโอกาส คือกุญแจหลักในการดำเนินธุรกิจ พีลาทัส มารีน

จากการเติบโตอย่างมั่นคงสู่ผู้นำในธุรกิจด้วยเวลาเพียง 13 ปี Marketeer จึงถามผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงว่า อะไรคือ Key Success Factor ที่ทำให้พีลาทัสฯ แข็งแกร่งเช่นทุกวันนี้

“ต้องบอกว่ารุ่นคุณพ่อและทีมผู้บริหารของเราดำเนินธุรกิจโดยคิดว่าทุกโอกาสสำคัญ พอมีโอกาสเราจะรีบคว้าไว้เลย แล้วเริ่มใช้ประโยชน์ในโอกาสนั้น ๆ ทำให้เราเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างมีนัย จากเริ่มต้นเรามีเรือแค่ 3 ลำ มาเป็น 19 ลำในวันนี้ ทำให้เราสามารถมีความพร้อมในการให้บริการ และเป็นจุดที่ทำให้เราได้เปรียบในธุรกิจ

ซึ่งความได้เปรียบมีด้วยกัน 2 จุดสำคัญใหญ่ ๆ คือ 1. เรื่องการควบคุมต้นทุน Economy of Scale เนื่องจากฟลีท (Fleet) ใหญ่การให้บริการของเราจะค่อนข้างยืดหยุ่นกับลูกค้า สมมุติหากเกิดปัญหาฉุกเฉินเรือเสียกะทันหัน เรามีเรือมาทดแทนได้ทันที 2. พอฟลีท (Fleet) กองเรือใหญ่ บริษัทสามารถมีสมรรถภาพในการสรรหาคนที่มีความรู้ความสามารถ หรือทีมงาน Management ที่มีประสบการณ์ เพื่อยกระดับการให้บริการของเราให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป”

คุณวราวิช เสริมว่า ธุรกิจเรือขนส่ง LPG เป็นงานบริการ ดังนั้นลูกค้าจึงมีความสำคัญมาก ๆ  และการทำให้ลูกค้าพึงพอใจตลอด 13 ปีของพีลาทัสฯ ถือเป็นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมถึงอีกหนึ่ง Key Success Factor ที่สำคัญมาก ๆ นั่นคือ “การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่รวดเร็ว”

“สิ่งสำคัญมาก ๆ ที่พีลาทัสฯ เน้นหนักคือ การแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ต้องถึง Top Management ได้อย่างรวดเร็ว และลงไปใส่ใจในทุกดีเทลกับลูกค้า เกิดปัญหาปุ๊บแก้ปัญหาให้ได้ทันที ทั้งผมและทีมผู้บริหารระดับสูง CLevel ทุกคนจะลงไปถึงลูกค้าเลยทันที นี่คือ Key Success Factor สำคัญทำให้ลูกค้าตลอด 13 ปี เขาแฮปปี้กับบริการของเรา และประเมินการให้บริการอยู่ในเกณฑ์ดีมาโดยตลอด พร้อมการันตีด้วยถ้วยรางวัลจากกลุ่มผู้ค้าตามมาตรา 7 มากมาย ซึ่งกลุ่มนี้ถือเป็นผู้นำของประเทศ และมีมาตรฐานสูงมาก และพีลาทัสฯ ก็สนองตอบทุกความต้องการของทุกรายได้เป็นอย่างดีเสมอมา”

ความต่างที่โดดเด่น

การดำเนินธุรกิจของ พีลาทัสฯ ที่มีความโดดเด่นในการเป็นผู้ให้บริการขนส่ง LPG ที่ครอบคลุมทั้งทางเรือและทางรถ ด้วยจำนวนเรือที่มากที่สุดและอายุเฉลี่ยเรือน้อยที่สุด รวมถึงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากรายได้และกำไรอย่างสม่ำเสมอจากสัญญาระยะยาวจากลูกค้าหลัก และอัตราค่าขนส่งไม่ผันผวนตามดัชนีค่าระวางเรือ เหมือนบริษัทเดินเรือทั่วไปที่มีรายได้ขึ้นลงตามวัฏจักร จึงทำให้มีรายได้ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีผู้เล่นในตลาดน้อยราย เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงและต้องมีความเชี่ยวชาญทางเรือทำให้ PLT เป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG และการกำหนดกลยุทธ์ในการบุกตลาดการขนส่งในต่างประเทศ ส่งผลให้ศักยภาพการเติบโตของพีลาทัสฯ สูงขึ้น

ขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ
พร้อมบริการ
โลจิสติกส์ครอบคลุมทุกมิติ

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 หลายธุรกิจหยุดชะงักลง แต่ธุรกิจ LPG ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นหนึ่งในสินค้าจำเป็น และยังคงมีทิศทางการเติบโตเชิงบวกอย่างต่อเนื่องเมื่อสถานการณ์คลี่คลายเช่นในปัจจุบัน จากจุดนี้คุณวราวิช มองว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะขยายธุรกิจให้เติบโต รวมถึงการเดินหน้าหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ในต่างประเทศอีกด้วย

สัดส่วนรายได้ของพีลาทัสฯ ในปัจจุบันมาจากขนส่ง LPG ทางเรือ ประมาณ 94% ทางรถประมาณ 6% ถ้าแยกย่อยของทางเรือออกมาอีก เรามีเรือขนส่งในประเทศที่อยู่ระหว่างคลังในประเทศประมาณ 89% และเรือที่วิ่งต่างประเทศ คือรับแก๊สในประเทศไปส่งเวียดนามหรือกัมพูชา อีก 4%

การขยายตัวในประเทศของเราเติบโตทุกปี และมั่นคงด้วยสัญญาระยะยาว เราจึงอยากออกไปนอกประเทศบ้างเพื่อโอกาสเติบโตทางธุรกิจและหาลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ซึ่งรอเราอยู่แล้ว

อย่างล่าสุด ได้ลงนาม MOU กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่เวียดนาม เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายก๊าซ LPG รายใหญ่ในประเทศเวียดนาม โดยเขาอยากเช่าเรือใหญ่ 2 ลำของเรา ไปรับก๊าซตามคลังต่าง ๆ เพื่อมาส่งให้กับเขาในประเทศเวียดนาม

โดยเป็นสัญญาเช่า Time Charter คือนำเรือไปให้เช่าพร้อมคน ส่วนค่าน้ำมัน และต้นทุนผันแปร หรือ Variable Cost เขาจัดการเอง จุดนี้ทำให้เราไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงสูง และมีโอกาสสร้างรายได้ที่หลากหลายมากขึ้นจากทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งจะทำให้เราเติบโตขึ้นได้อย่างมาก

โดยถ้ามองจากภูมิศาสตร์ในประเทศของเรา ประเทศไทยเป็นเหมือนศูนย์กลางของอาเซียนทำให้เรามีโอกาสที่จะเติบโตมาก ถ้าเรามีศักยภาพพอในการเติบโตนั้นคือการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้กลุ่มผู้ค้าตามมาตรา 7 ที่เป็นผู้นำของประเทศ สามารถนำก๊าซไปขายยังประเทศต่าง ๆ ได้ และเรารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้ประเทศและทำให้ธุรกิจของไทยเติบโตขึ้น โดยมีโลจิสติกส์เป็นแขน-ขาที่สำคัญ”

ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของพีลาทัสฯ ในการเป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจขนส่งทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานและการบริการขนส่งตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลที่ดี  และมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานบริการด้านโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมไปยังด้านต่าง ๆ อีกด้วย

“วันนี้เราเป็นบริษัทขนส่งก๊าซ LPG ระดับแนวหน้า แต่จากวิสัยทัศน์เราไม่ได้มองว่าเราเป็นบริษัทขนส่งก๊าซ LPG เพียงอย่างเดียว เราอยากเป็นบริษัทโลจิสติกส์ทุกรูปแบบและสมบูรณ์แบบ ซึ่งจากความสามารถและมาตรการบริหารความปลอดภัยในระดับสูงที่เราใช้ขนส่งก๊าซ LPG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงมั่นใจว่าการขนส่งสินค้าอื่น ๆ เป็นเรื่องง่ายมาก ๆ สำหรับเรา และจะเสริมให้เราเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงยิ่งกว่าเดิม

พร้อมเติบโตและประสบความสำเร็จไปพร้อมคู่ค้าทุกราย

บอสใหญ่พีลาทัสฯ ให้ความรู้ถึงการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการขนส่งสินค้าอันตรายว่า ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและการควบคุมของกระทรวงพลังงานอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด

“นวัตกรรมเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องเรียนรู้และพัฒนา อย่างไรก็ดีก๊าซ LPG เป็นสินค้าอันตราย ฉะนั้นการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ต้องผ่านกฎเกณฑ์ของกระทรวงพลังงานก่อน อย่างเช่น เรือไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ เนื่องจากต้องทำ Feasibility Study ก่อน

อย่างไรก็ดี เราเป็นบริษัทยุคใหม่ที่ศึกษานวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา พร้อมเติบโตไปกับทุกการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ดังนั้นเรามีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพียบพร้อม ขอเพียงแค่ได้รับอนุมัติเราก็พร้อมดำเนินการทันที”

สุดท้ายยังส่งข้อความผ่าน Marketeer ไปยังลูกค้าและคู่ค้าทุกท่าน

“ลูกค้าปัจจุบันของเราอยู่กันมา 13 ปีอยู่แล้ว ซึ่ง พีลาทัสฯ พร้อมยกระดับองค์กรเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าทุกท่านทำการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเราเสมือนเป็นแขน-ขาของลูกค้าที่พาทุกท่านไปถึงและขายสินค้าได้อย่างปลอดภัย ช่วยให้ทุกท่านได้แข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราพร้อม Support ตลอดด้วยธรรมาภิบาล เช่นเดียวกับการปกป้องความลับของลูกค้าซึ่งเป็นจรรยาบรรณที่สำคัญของเรา เพราะเราบริการผู้ค้าที่เป็นคู่แข่งกัน เราจึงเน้นหนักในเรื่องนี้ ซึ่งทำให้เราทำการค้ากับคู่ค้าได้ทุกรายอย่างโปร่งใส เพราะเราพร้อมสนับสนุนทุกราย

สำหรับลูกค้าใหม่ก็อยากให้ลองใช้บริการของเรา ให้โอกาสพีลาทัสฯ แล้วท่านจะได้ Partner ที่ไม่ทำให้ท่านผิดหวัง จะเป็นคู่ค้าระยะยาวที่เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน พร้อมเติบโตและประสบความสำเร็จไปด้วยกัน”

ข้อมูลเพิ่มเติมwww.pilatusmarine.co.th

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน