บัญชีธนาคารเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี การเพิ่มขึ้นของบัญชีเงินฝากนี้หลายคนมองว่าส่วนหนึ่งมาจากการเปิดบัญชีม้า ที่มีคนจ้างหรือหลอกลวงบุคคลทั่วไปให้เปิดเพื่อใช้เป็นทางผ่านให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจสีเทา และมิจฉาชีพ

การเพิ่มขึ้นของบัญชีธนาคาร และธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคารที่เข้าข่ายหลอกลวง ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารต่าง ๆ มีมาตรการที่จะตรวจสอบเจ้าของบัญชีในรูปแบบต่างๆ เช่น การลงทะเบียนสแกนใบหน้า เพื่อสามารถทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงกิ้งในวงเงินเกินครั้งละ 50,000 บาท หรือ 200,000 บาทต่อวัน และปรับวงเงินโอนต่อครั้ง

รวมถึงการออก พ.ร.ก. ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เอาผิดกับเจ้าของและผู้จัดหาบัญชีม้า (รวมถึงเบอร์มือถือม้า) ทั้งการปรับ จำคุก และทั้งจำทั้งปรับ เพื่อตัดวงจรบัญชีม้าให้ลดลง

แต่อย่างไรก็ดี บัญชีธนาคารทั้งหมด แม้ส่วนหนึ่งจะเป็นบัญชีที่เกิดขึ้นจากบัญชีม้า แต่ส่วนใหญ่บัญชีเงินฝากทั้งหมด เป็นบัญชีเปิดขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองสามารถออมเงิน และทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านบัญชีได้

และข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยอ้างอิงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 พบว่าคนไทยส่วนใหญ่มีเงินฝากในบัญชี

ไม่ถึงบัญชีละ 50,000 บาท มากถึง 107.88 ล้านบัญชี

50,000-100,000 บาท จำนวน 4.28 ล้านบัญชี

100,000-200,000 บาท จำนวน 3.42 ล้านบัญชี

200,000-500,000 บาท จำนวน 3.18 ล้านบัญชี

500,000-1,000,000 บาท จำนวน 1.62 ล้านบัญชี

1,000,000-10,00,000 บาท จำนวน 1.78 ล้านบัญชี

10,000,000-25,000,000 บาท จำนวน 1.03 แสนบัญชี

25,000,000-50,000,000 บาท จำนวน 3.18 หมื่นบัญชี

50,000,000-100,000,000 บาท จำนวน 1.45 หมื่นบัญชี

100,000,000-200,000,000 บาท จำนวน 6.50 พันบัญชี

200,000,000-500,000,000 บาท จำนวน 3.42 พันบัญชี

500,000,000 บาท ขึ้นไปจำนวน 1.5 พันบัญชีอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน