ผลสำรวจด้านความยั่งยืนล่าสุดของ Google Cloud ระบุว่า ประเทศไทยติด 1 ในตลาด 3 แห่งที่ผู้บริหารให้ความสำคัญในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

ขณะเดียวกัน หนึ่งในปัญหาของการเดินทางสู่ ESG ของหลาย ๆ องค์กร คือการฟอกเขียว (Greenwashing) หรือการกล่าวเกินจริงเรื่องการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กรนั้น ๆ ส่วนใหญ่เกิดจากขาดการวัดผลที่แม่นยำและชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ยังมีองค์กรธุรกิจในบ้านเราที่ประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบในเรื่อง ‘ความยั่งยืน’ และ ‘ESG’ หนึ่งในนั้น คือ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC

โดย เซ็นทรัล รีเทล คือ ‘องค์กรค้าปลีกต้นแบบด้านความยั่งยืนรายแรกในเอเชีย’ ที่มุ่งมั่นลงมือทำจริงและทำอย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจสร้างความยั่งยืนใน 3 มิติ สิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) จนเกิดเป็นผลลัพธ์เชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรมกับทุกภาคส่วนสู่ความสมดุล มั่งคั่ง และยั่งยืน

คุณญนน์  โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวไว้ว่า “เซ็นทรัล รีเทล ย้ำชัดเจตนารมณ์องค์กรในการเป็น Green & Sustainable Retail ที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เดินหน้าลดคาร์บอน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างวิถีชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชน ผ่านกลยุทธ์ CRC ‘ReNEW’”

CRC ‘ReNEW’ ทำได้ดี และทำได้จริง

Marketeer เคยเล่าถึงกลยุทธ์ ReNEW ไว้อย่างละเอียด (อ่านได้ที่ https://bit.ly/3nyDymD) ว่า เซ็นทรัล รีเทล มีแผนการอย่างไรในเรื่องดังกล่าว

ในครั้งนี้เราจึงพาผู้อ่านมาติดตามผลลัพธ์การดำเนินงานเรื่อง Green & Sustainable Retail ในปี 2022 ที่ผ่านมา ว่าเซ็นทรัล รีเทล ทำได้มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน รวมไปถึงเป้าหมายในปี 2030 ว่ามีอะไรบ้าง

1. Reduce Greenhouse Gases การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ที่ผ่านมาเซ็นทรัล รีเทล สามารถใช้พลังงานหมุนเวียนได้ 8% จากการใช้พลังงานทั้งหมด ด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ 83 สาขา และสถานีประจุไฟฟ้า 58 สาขา รองรับรถยนต์ไฟฟ้าได้ 790 คัน ในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า, ส่งเสริมการใช้รถบรรทุกไฟฟ้าในการขนส่งสินค้า, การติดตั้งตู้เย็นประหยัดพลังงานกว่า 217 ตู้ เป็นต้น โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด 50% ในปี 2030

2. Navigate Society Well-Being การสร้างสังคมให้น่าอยู่

ด้วยการผนึกกำลังคู่ค้าในการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้ ลดขั้นตอน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านโลจิสติกส์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความพึงพอใจของผู้บริโภคมากที่สุด

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เช่น การจ้างงานคนพิการกว่า 412 คน รวมทั้งให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและช่องทางการจำหน่าย โดยสามารถสนับสนุนชุมชนมากกว่า 100,000 ครัวเรือน สร้างรายได้กว่า 1,500 ล้านบาท พร้อมกำหนดเป้าหมายในปี 2030 เป็น 5,400 ล้านบาทต่อปี

3. Eco-friendly Product and Packaging การส่งเสริมสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผ่านการขยายร้านค้าสีเขียวจำหน่ายสินค้ารักษ์โลก จำนวนกว่า 60 แห่ง เช่น ร้าน Healthiful, Tops Green โดยตั้งเป้าเดินหน้าเปิดเพิ่มเป็น 200 แห่ง รวมทั้งสนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ถึง 6% ด้วยการเพิ่มตัวเลือกสินค้าที่เป็นกรีนโปรดักส์ สินค้าออร์แกนิก สินค้าวีแกน และอื่น ๆ พร้อมตั้งเป้าให้ได้ 100%

4. Waste Management การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

เซ็นทรัล รีเทล สามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากถึง 15% ด้วยการแปลงขยะเป็นปุ๋ยหรือแก๊สหุงต้มเพื่อลดปริมาณขยะสู่หลุมฝังกลบ, การประยุกต์เศรษฐกิจหมุนเวียนผ่าน 3Rs เช่น การรีไซเคิลขวดพลาสติกในโครงการขวดเปล่าไม่สูญเปล่าให้เป็นผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ขาดแคลน, การส่งเสริมให้ลูกค้านำถุงผ้ามาใช้เอง และการรณรงค์คัดแยกขยะอย่างถูกวิธีกับทุกภาคส่วน เป็นต้น โดยตั้งเป้าหมายการนำขยะมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็น 30%

ด้วยความที่ตระหนักถึงปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน เซ็นทรัล รีเทล จึงเร่งเครื่องภารกิจ เส้นทางสู่ Net Zero ด้วยการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ภายในปี 2050 ภายใต้แนวทางปฏิบัติที่เข้มข้นต่าง ๆ เช่น การคืนออกซิเจนให้โลกด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำและเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากการปลูกป่า ตั้งเป้า 50,000 ไร่ในปี 2030, การลงทุนสีเขียวในด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดโลกร้อน, การส่งเสริมใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนผ่านการขนส่งคาร์บอนต่ำเป็นพลังงานไฟฟ้า และบริการจุดเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

การวางแผนงานที่ชัดเจนคำนึงถึงความเป็นไปได้ รวมถึงการติดตามและวัดผลอย่างแม่นยำ ไม่เพียงสะท้อนถึงการเป็นองค์กรค้าปลีกต้นแบบด้านความยั่งยืนรายแรกในเอเชีย แต่ยังย้ำชัดถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของเซ็นทรัล รีเทล ได้เป็นอย่างดี

เซ็นทรัล รีเทล ยืนหยัดแน่วแน่ในพันธกิจที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสมดุลและยั่งยืน พร้อมส่งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพในระยะยาวให้กับประเทศชาติต่อไป” คุณญนน์ กล่าวทิ้งท้าย

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน