ที่ผ่านมาเราได้เห็น “เซ็นทรัล ทํา” โครงการเพื่อความยั่งยืนของ กลุ่มเซ็นทรัล เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายทางด้านสุขภาพ การแพทย์ และสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคม และบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ของพี่น้องชาวไทย

โดยหนึ่งภาพที่เห็นได้ชัดสุดคือ การร่วมมือกับ สภากาชาดไทย ตั้งจุดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ที่ศูนย์การค้าในเครือทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกคนในการร่วมฝ่าวิกฤตโลหิตขาดแคลนไปพร้อมกัน จนกลายเป็นเทรนด์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตอีกด้วย

หน่วยบริการแบบเคลื่อนที่ ณ จุดจอดบริเวณ Groove Central World

ค้าปลีกและศูนย์การค้าแห่งแรก ที่สนับสนุนพื้นที่รับบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ส่งมอบไปแล้วรวมกว่า 200 ล้านซีซี

ด้วยความตระหนักถึงวิกฤตการณ์ขาดแคลนโลหิต  กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่ายในแต่ละจังหวัด เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตมากกว่า 100 แห่ง ทั่วประเทศ ทั้งหน่วยบริการแบบเคลื่อนที่ และหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) ซึ่งนับเป็น กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและศูนย์การค้าแห่งแรกที่ให้การสนับสนุนพื้นที่รับบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานเป็นเวลากว่า 37 ปี

อีกทั้งยังจัดทำโครงการเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคม ผ่านการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง มีการส่งมอบโลหิตไปแล้วรวมกว่า 200 ล้านซีซี ให้กับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, สาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาลประจำจังหวัด, เหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงาน โรงพยาบาล ที่ร้องขอเร่งด่วน

ซึ่งนี่เองที่สะท้อนจุดยืนความเป็นผู้นำแห่งการสร้างคุณค่าร่วมกันในสังคมของ “กลุ่มเซ็นทรัล” ได้อย่างชัดเจน

เดินหน้าสานต่อโครงการ ตั้งเป้า 15 ล้านซีซี ในปี 66

สำหรับในปี 2566 นี้ กลุ่มเซ็นทรัลยังคงเดินหน้าต่อยอดแนวคิดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ โครงการ “Central Tham Give Blood Give Love – รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” โดยตั้งเป้าการรับบริจาคโลหิต 15 ล้านซีซี

พร้อมขยายวัน-เวลาให้บริการ และเพิ่มจุดบริการหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) และหน่วยบริการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านที่มีสุขภาพดีและร่างกายแข็งแรง ที่มาร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยทั่วประเทศ

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล

ซึ่งเป็นไปตามคำกล่าวของ พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล ที่ว่า “กลุ่มเซ็นทรัล เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต ถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ เพื่อต่อชีวิตให้กับผู้อื่น โดยการบริจาคเลือดปกติ 1 ครั้งสามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้ถึง 3 คน ซึ่งในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ที่มีอัตราเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเป็นจำนวนมาก หรือโรคร้ายแรง ปริมาณโลหิตมักขาดแคลนอยู่บ่อยครั้ง กลุ่มเซ็นทรัลจึงขอเชิญชวนเพื่อนพนักงานและประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความช่วยเหลือ ต่อลมหายใจของคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจภายใต้โครงการ ‘เซ็นทรัล ทำ’ ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ โครงการเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มเซ็นทรัล ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ โดยได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือในการจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตตลอดทั้งปีทั่วประเทศ ซึ่งนับตั้งแต่ริเริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันสามารถช่วยเหลือผู้ป่วย ทั่วประเทศได้กว่า 1.5 ล้านคน”

สร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน สู่ปรากฏการณ์การบริจาคโลหิตในไทย

นอกจากกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตและการแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์แล้ว อีกหนึ่งแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการนี้คือ “พนักงานของกลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือ”

กลุ่มเซ็นทรัลได้เดินหน้าหลากหลายโครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วม “ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ” และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความช่วยเหลือ ต่อลมหายใจผู้ป่วย ส่งผลให้พนักงานอาสากลุ่มเซ็นทรัลได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับการบริจาคโลหิตให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้แก่

  • การบริจาคสเต็มเซลล์ เพื่อใช้รักษาโรคทางโลหิตให้หายขาดได้ ซึ่งการจับคู่สเต็มเซลล์ของผู้บริจาคและผู้รอรับบริจาคที่เข้ากันได้ถือว่ายากมาก โดยเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา ได้เกิด คู่แท้สเต็มเซลล์ครั้งแรกของพนักงานอาสากลุ่มเซ็นทรัล จาก ดร.เมธประจักษ์ เติมกิจขจรสุข ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารภายในองค์กร บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หนึ่งในพนักงานกลุ่มเซ็นทรัลผู้ที่บริจาคสเต็มเซลล์ ซึ่งประสบความสำเร็จในการจับคู่ผู้รับบริจาคได้ตรงกัน เป็นที่เคสหายากเพราะมีอัตราส่วนเพียง 1 ใน 5 หมื่นคนเท่านั้น
  • การบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ของพนักงานอาสากลุ่มเซ็นทรัล โดยได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับพนักงานที่ร่วมกันบริจาคโลหิต โดยคุณสมชาย จงเลขา พนักงานจาก บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) สามารถสร้างสถิติบริจาคโลหิตต่อเนื่องยาวนานกว่า 200 ครั้ง รวมทั้งยังมีพนักงานอาสากว่า 100 คน ที่ร่วมบริจาคโลหิตมาต่อเนื่องยาวนาน ไม่ต่ำกว่า 100 ครั้ง นับเป็นเรื่องน่าชื่นชมอย่างยิ่ง

เชิญรวมพลังร่วมบริจาคโลหิตใน “วันกาชาดสากล 66”

เนื่องในเดือนแห่ง วันกาชาดสากล (World Red Cross and Red Crescent Day) ประจำปี 2566 กลุ่มเซ็นทรัล จึงขอเชิญชวนพนักงานและประชาชนทุกท่าน รวมพลังร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ Central Tham Give Blood Give Love – รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 15 ล้านซีซี ในปี 2566 ดังที่กล่าวไป

โดยจะขยายจุดรับบริจาคเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 77 จุด ควบคู่ไปกับการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชน ทราบถึงจุดรับบริการบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ และความสะดวกสบายในการเดินทางมาบริจาคโลหิตกับหน่วยบริการภายในศูนย์การค้าเครือกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเพียงพอสำหรับรองรับการขาดแคลนโลหิตในอนาคตต่อไป

สำหรับท่านที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตไปกับหน่วยบริการเคลื่อนที่ภายในศูนย์การค้าเครือกลุ่มเซ็นทรัล สามารถติดตามข้อมูลตารางหน่วยรับบริจาคได้ที่ Facebook: CENTRAL Tham หรือ Facebook: CENTRAL GROUPอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน