ในช่วงที่ผ่านมา เราได้เห็นความเคลื่อนไหวของโรงเรียนนานาชาติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปิดโรงเรียนนานาชาติจีนแห่งแรกในประเทศไทย ที่สอนภาษาจีนทุกวิชา ในชื่อโรงเรียนนานาชาติจีน (ประเทศไทย) โรงเรียนที่เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกริก และบริษัท หมิงจ้ง อินเตอร์เนชันแนล เอ็ดดูเคชั่น

การขยายไลน์ธุรกิจจากโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าสู่โรงเรียนเด่นหล้า บริติช สคูล ในปี 2560 สอนเด็กอนุบาล-ประถมต้น พร้อมกับแตกยอดธุรกิจรับนักเรียน ม. ปลาย ในปีการศึกษานี้

การลงทุนในโรงเรียนนานาชาติของกลุ่มทุนต่าง ๆ

เช่น กลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จับมือกับบริษัท ฟอร์จูน แฮนด์ เวนเจอร์ จำกัด จากฮ่องกง เปิดโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ เริ่มเปิดการสอนตั้งแต่ปี 2563 พร้อมแผนพัฒนาโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง

การขยายสาขาโรงเรียนของกลุ่ม SISB อย่างต่อเนื่อง และล่าสุดมีโครงการเปิดโรงเรียนนานาชาติอีก 2 แห่งในเดือนสิงหาคม 2566 นี้

ล่าสุด บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำที่ดิน 23 ไร่ ย่านพระราม 3 ทำมิกซ์ยูส พร้อมกับเปิดโรงเรียนนานาชาติในนั้น

ทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งในเครื่องยืนยันได้ว่าโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างน่าสนใจ

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพบว่าในประเทศไทยมีการเติบโตของโรงเรียนนานาชาติทุกปี

ปี 2562 มีทั้งหมด 207 แห่ง

ปี 2565 235 แห่ง

ปี 2566  243 แห่ง

 

และประเทศไทยเป็นประเทศที่มีโรงเรียนนานาชาติมากที่สุดในเอเชีย อ้างอิงจากเด่นหล้า บริติช สคูล

เหตุผลที่โรงเรียนนานาชาติมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจาก

1. คนไทยกลุ่มไฮเอนด์ให้ความสนใจส่งบุตรหลานเรียนโรงเรียนนานาชาติมากขึ้น จากการมองเห็นโอกาสด้านภาษา สังคม และอื่น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องส่งไปเรียนต่างประเทศ เพื่อใกล้ชิดบุตรหลาน

2. ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ผ่านการทำงาน และการทำธุรกิจ และครอบครัวในกลุ่มประเทศ CLMV ที่นิยมส่งบุตรหลานมาเรียนในไทย

สำหรับหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ประกอบด้วยหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่

หลักสูตรระบบอเมริกัน มีโรงเรียนนานาชาติอย่างเช่น โรงเรียนนานาชาติ ISB, โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี, โรงเรียนนานาชาติเบซิส, โรงเรียนนานาชาติ ASB เป็นต้น

หลักสูตรสหราชอาณาจักรและเวลส์ หรือ UK มีโรงเรียนนานาชาติ เช่น โรงเรียนบางกอกพัฒนา, โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีกรุงเทพ, โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส, โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์, โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตันคอลเลจ กรุงเทพ, โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ เป็นต้น

หลักสูตร International Baccalaureate หรือ IB ซึ่งเป็นหลักสูตรของมูลนิธิ International Baccalaureate Organisation ที่ปลอดพ้นจากนโยบายเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติใดชาติหนึ่ง เช่น โรงเรียนนานาชาติ KIS, โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี (ใช้ทั้งหลักสูตรอเมริกันและ BI)

และหลักสูตรนานาชาติประเทศ อื่น ๆ เช่น สิงคโปร์ อย่างเช่น โรงเรียนนานาชาติ SISB เป็นต้น

ในไตรมาส 4/2566 พบว่าโรงเรียนนานาชาติมีสัดส่วนนักเรียนประมาณ 0.7% จากนักเรียนทั้งหมดในประเทศไทย

โดย Top4 เครือโรงเรียนนานาชาติ ตามจำนวนนักเรียนประกอบด้วย

เครือ SISB หลักสูตรสิงคโปร์

มีจำนวนนักเรียน 3,144 คน ส่วนแบ่งตลาด 4.5% ของนักเรียนนานาชาติทั้งหมด

ปัจจุบันมีโรงเรียนสาขา 4 สาขา ได้แก่ ประชาอุทิศ, สุวรรณภูมิ, ธนบุรี และเชียงใหม่

เครือ Nord Anglia เน้นการสอนหลักสูตร UK ประกอบด้วย โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์สกรุงเทพ และโรงเรียนนานาชาติรีเจนท์ พัทยา

มีจำนวนนักเรียนรวมกัน 2,934 คน ส่วนแบ่งตลาด 4.2%

Shrewsbury  โรงเรียนนานาชาติหลักสูตร UK

มีจำนวนนักเรียน 1,956 คน ส่วนแบ่งตลาด 2.8%

Cognita โรงเรียนนานาชาติหลักสูตร UK ประกอบด้วยโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ สาทร

มีจำนวนนักเรียน 1,301 คน ส่วนแบ่งตลาด 1.9%

 

Marketeer FYI

โรงเรียนนานาชาติ ISB เป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกในไทย สอนหลักสูตรอเมริกัน เดิมชื่อศูนย์เด็กนานาชาติ ก่อตั้งในปี 2494 เพื่อให้บริการการศึกษากับครอบครัวสถานทูตสหรัฐอเมริกาและชาวต่างชาติอื่น ๆ ที่สนใจในเวลานั้น ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนานาชาติ ISB ในปัจจุบันอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน