เทรนด์การตลาดมาแรง 2566 “รู้ใจ-เชื่อมโลก-จริงใจ-พร้อมปรับ”

สมาคมการตลาดฯ เผย 4 เทรนด์ใหญ่ปีนี้ การตลาดรู้ใจ-เชื่อมโลก-จริงใจ-พร้อมปรับ แนะยึดกลยุทธ์ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง และนักการตลาด, ผู้นำองค์กร ต้องเป็น Pilot ที่รู้จักนำเทคโนโลยีมาเสริมทัพเป็น Co-Pilot 

 

ผศ. ดร.เอกก์/ดร.บุรณิน

 

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) กล่าวว่า 4 เทรนด์ใหญ่ของการตลาดปี 2566 คือ Personalized Marketing: การตลาดรู้ใจ, Marketing on Multiverse: การตลาดเชื่อมโลก, Real Marketing: การตลาดจริงใจ, Dynamic Brand: การตลาดพร้อมปรับ

4 เทรนด์นี้นำไปสู่ภาพใหญ่แห่งความเปลี่ยนแปลง หรือ New Marketing Model for the Future ที่เชื่อมต่อโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือนอย่างไร้รอยต่อ

เน้นการให้ความสำคัญกับเรื่อง การเสริมพลังให้ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ที่ให้คุณค่าอย่างแท้จริง

สมาคมการตลาดฯ เสนอกลยุทธ์ที่นักการตลาดและผู้นำองค์กรนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

 

 

1. Customer Empowerment: หากธุรกิจให้ความสำคัญและให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พวกเขาจะสามารถเสริมสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายและสอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าได้

2. Applying Data Analytics and Machine Learning: องค์กรต้องรู้จักนำเทคโนโลยีมาใช้การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างประโยชน์ในกระบวนการการตลาดและการขาย

3. Accelerating Personalized Marketing at Scale: ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและดาต้ามาสร้างประสบการณ์รู้ใจให้แก่ลูกค้า

4. Building Ecosystems: และเน้นการสร้างระบบนิเวศ หรือ Ecosystems อย่างครบวงจร ไม่ใช่เพียงให้ความสำคัญกับแบรนด์หรือตัวสินค้าเท่านั้น

ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อุปนายกฝ่ายกิจกรรมการสื่อสารและการตลาดยั่งยืน เสริมว่า โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงนักการตลาดต้องปรับเปลี่ยนและปฏิรูปแนวคิด เพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจเดินหน้าต่ออย่างราบรื่น

โดยยุคนี้มี 5 มิติการตลาดใหม่ เทรนด์การตลาดมาแรง ที่เรียกว่า Pilot คือ P Pioneering มุ่งหน้า, I Insights ลงลึก, L Long-term มองยาว, O Openness เปิดรับ, T Timeliness ทันที

 

นักการตลาดและผู้นำองค์กรต้องเป็น Pilot ที่ขับเคลื่อนธุรกิจ แล้วให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเสริมทัพเป็น Co-Pilot และหากสามารถผสานวิสัยทัศน์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ก็จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้

เริ่มจากตัวเองและทีมงาน โดยสิ่งสำคัญที่ตามมา คือ วิธีการในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วย “Reframe & Reform” หรือ “ปรับเปลี่ยนและปฏิรูปแนวคิด”

Reframe-ปรับเปลี่ยน: เชื่อมความเก๋าเข้ากับโลกยุคใหม่ เมื่อเทคโนโลยีก้าวกระโดด ผู้บริโภคก้าวกระโดด เด็กยุคใหม่ก้าวกระโดด ผู้นำองค์กรหรือนักการตลาดก็ต้องกระโดดข้ามรูปแบบเดิม ๆ เพื่อเดินกระบวนความคิดใหม่ให้เชื่อมกับความเปลี่ยนแปลง จะได้ทะยานต่อได้

Reform-ปฏิรูป: หากต้องการให้ธุรกิจไปต่อได้ในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงรอบด้าน เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารต้องเปิดมุมมองสู่แนวคิดใหม่ ๆ เพื่อจะได้พบความเป็นไปได้ของการไปต่อ และเติบโต

สมาคมการตลาดฯ ได้เปิด 2 หลักสูตร Flagship ใหม่ ที่จะมาตอบโจทย์ให้แก่ผู้บริหารที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง

หลักสูตร “XYZ: Experience Your Zero” วันที่ 16 ส.ค.-20 ก.ย. 2566 จัดในรูปแบบ Cross-Generation Experience-Based Learning ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงได้เปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้เข้าใจถึงแก่นของโลกการตลาด Gen Z ให้ลึกกว่าที่เคยรู้

หลักสูตร “MORPH: Visionary Re-Defined” วันที่ 8 ก.ย.-3 พ.ย. 2566 หลักสูตรการตลาดที่จะมาเปิดโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงในแบบของ ‘Morphology’ Growth Mindset Marketing Program

ผ่านเรื่องราวชีวิตของคนลุยงานตัวจริง ที่ใคร ๆ เรียกพวกเขาว่าผู้บริหาร แต่หลังบ้านพวกเขาเป็นทั้งนักคิด นักทำ นักเสี่ยง นักคำนวณ และนักสร้างความเปลี่ยนแปลง

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online