คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ต่อเนี่องเป็นปีที่ 6 โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนรับมอบทุนเพื่อนำไปจัดสรรให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ  เมื่อเร็วๆนี้ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online