บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ โดยนางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับมอบรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 256ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 กลุ่มทรัพยากร” จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร โดยมี ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ร่วมแสดงความยินดี

 

รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 (Best Public Companies of the Year 2023) โดยวารสารการเงินธนาคาร    มีหลักเกณฑ์พิจารณารางวัลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งวัดจากปัจจัย 4 ด้าน ประกอบด้วย ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน และสภาพคล่องในการลงทุน โดยบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ผลคะแนนเป็นอันดับ 1 ทั้งในส่วนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกลุ่มทรัพยากร การได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ถือเป็นเครื่องยืนยันที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กรของบ้านปูได้เป็นอย่างดีติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online