คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย มีมติแต่งตั้ง นายณัฐพล ลือพร้อมชัย เป็น รองกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานผลิตภัณฑ์เครดิต โดยมีผลตั้งแต่ 4 สิงหาคม 2566 เป็นต้นมา  

 นายณัฐพล ลือพร้อมชัย ปัจจุบันอายุ 49 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับทุนการศึกษาจากธนาคารกสิกรไทย ศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี 2546 ที่ฝ่ายสินเชื่อผู้บริโภค เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบัตรเครดิต ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย มีประสบการณ์ทำงานที่ ธนาคารธนชาต และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ก่อนเข้ารับตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานผลิตภัณฑ์เครดิต ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online