บริษัท ซีพีแรม จำกัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้กับแนวคิด “CPRAM GREEN LIFE” ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน ในพื้นที่ จ.ลำพูน โดยความร่วมมือกับ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนทางอาหาร

คุณกอบชัย คงทวี ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด กล่าาว่า ซีพีแรม คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการดูแลสภาพแวดล้อมโดยรวมของธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีการปลูกต้นไม้มาโดยตลอดทั้งบริเวณรอบบริษัท และในชุมชน ซึ่งกิจกรรม “CPRAM GREEN LIFE” นี้ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพื่อมาเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเติบโต สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ภายในงานใด้รับเกียรติจาก คุณชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมปลูกต้นไม้ โครงการ “CPRAM Green Life” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน โดยมี คุณกอบชัย คงทวี ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลำพูน) และคุณบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณนนท์ นาคะเสถียร ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ หัวหน้าส่วนราชการผู้ใหญ่บ้านนักเรียน รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ด้วย เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย สร้างสมดุลโลก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงสร้างความมั่นคง และความยั่งยืนทางอาหาร ณ ป่าชุมชนบ้านหนองหล่ม ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนต้นไม้เพียงต้นเดียวนั้นมีคุณค่ามหาศาล เพราะชีวิตของคนเราจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยต้นไม้เพราะฉะนั้นหากเราทุกคนหันมาช่วยเพิ่มปริมาณต้นไม้ในเมืองไทยให้มากขึ้น โอกาสที่จะคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศย่อมเป็นไปได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ ซีพีแรมเชื่อว่า เพราะความร่วมมือ คือรากฐานของความยั่งยืน

ซีพีแรม ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ และแจกกล้าไม้มากว่า 10 ปี ภายใต้โครงการ “CPRAM Green Life” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย เสริมสร้างความสมดุลระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลก รวมถึงยังสอดคล้องกับปรัชญา 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online