บางกอกกล๊าส ภารกิจบริหาร “คน” พร้อมขับเคลื่อนสู่องค์กรยุคใหม่

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก โดยมีตัวเร่งสำคัญมาจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งวิกฤตครั้งนี้สร้างผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจและอุตสาหกรรม ถือเป็นการทรานส์ฟอร์มครั้งใหญ่ หลายองค์กรต้องปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์และวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ แต่สิ่งที่เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรนั่นก็คือ “คน” ซึ่งการพัฒนาคนให้พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงคือเป้าหมายขององค์กรยุคใหม่

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจี (BG) หนึ่งในองค์กรขนาดใหญ่ที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 50 ปี ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ของภูมิภาคอาเซียน และเป็นผู้ให้บริการบรรจุภัณฑ์ครบวงจร หนึ่งในธุรกิจเสาหลักในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ ให้ความสำคัญกับการบริหารคนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดธุรกิจขับเคลื่อนโดยคน 

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บีจีต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ วิธีคิดและแนวทางการทำงานไปจากเดิม ซึ่งหากยังยึดติดกับการทำงานแบบเดิม อาจทำให้บีจีก้าวไปข้างหน้าได้ยาก แต่การที่จะนำพาคนในองค์กรกว่า 5,000 คน ให้เดินไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทาย ดังนั้น “คน” จึงถูกยกให้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดขององค์กร 

Multi-Tasking Skill ทักษะจำเป็นที่ต้องมี

หลายองค์กรทั่วโลกหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น ทำให้ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะที่หลากหลายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งการหาคนที่มี “ความสามารถที่หลากหลาย” (Multi-Tasking Skill) ไม่ได้หาได้ง่ายในตลาดแรงงาน และสร้างกันไม่ทัน ทำให้เกิดการแข่งขันแย่งตัวสูง คนของบีจีต้องพร้อมที่จะปรับตัวและรับการเปลี่ยนแปลง นี่ถือเป็นการสร้างโอกาสให้พนักงานสามารถเติบโตในสายอาชีพ และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ การที่พนักงานจะเติบโตในสายอาชีพต้องมีความเชี่ยวชาญทั้งงานเฉพาะทางและสายงานทั่วไป ประกอบกับต้องปรับตัวได้เร็ว ยืดหยุ่น และมีความคล่องตัวสูงในการทำงาน

สร้างคุณค่าของคนและงาน

ทีมผู้บริหารต้องเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อน และสื่อสารคุณค่า เป้าหมายและวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อให้พนักงานเข้าใจและเห็นคุณค่าของตัวเอง คุณค่าของงาน และเข้าใจความหมายในงานที่ทำอยู่ว่าจะสามารถช่วยองค์กรได้อย่างไร เพราะทุกคนทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการสร้างการเติบโตขององค์กรด้วยกันทั้งสิ้น

วัฒนธรรมองค์กรที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

บางกอกกล๊าส ยังให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การทำให้พนักงานภาคภูมิใจที่ได้อยู่ในครอบครัวบีจี ผ่านบรรยากาศการทำงานที่ดี การให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน รวมถึงโครงการต่าง ๆ ที่ต่อยอดความสุข และมอบสิทธิประโยชน์ให้พนักงานเพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมุ่งมั่นกับงาน รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดี สร้างความรู้สึกรักและเชื่อมั่นในองค์กร 

การสร้างคนต้องใช้เวลาและใช้ใจ การเตรียมความพร้อมบุคลากรจึงถือเป็นหัวใจหลักของการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ยุคใหม่ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้สอดรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้เป็นตัวกำหนดทิศทางการเติบโตและเป้าหมายขององค์กรในอนาคต

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online