พูดถึงบรรจุภัณฑ์ หรือ Packaging นอกจากคุณสมบัติฟังก์ชันการทำงานอย่างการเก็บรักษาคุณภาพสินค้า ป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหายแล้ว การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เป็นสื่อสร้างการรับรู้ การสร้างความประทับใจดึงดูดความสนใจจากลูกค้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสะท้อนตัวตนอัตลักษณ์ของแบรนด์สินค้า เหล่านี้คือคุณสมบัติที่บรรจุภัณฑ์มอบให้กับแบรนด์

ยิ่งในยุคเศรษฐกิจมีการแข่งขันสูง มีช่องทางการแข่งขันทางการตลาดที่หลากหลายและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ก็ยิ่งมีบทบาทในการส่งเสริมธุรกิจมากเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์หันมาให้ความสำคัญเรื่องบรรจุภัณฑ์มากขึ้นเช่นกัน

ส่งผลให้ตลาดการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีผู้เล่นจำนวนมากและมีการแข่งขันสูง แต่เกมนี้ไม่ได้วัดกันแค่การออกแบบ แต่วัดกันที่การนำเสนอ solutions ที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจอย่างครอบคลุม

หนึ่งในผู้ให้บริการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เชี่ยวชาญและมีผลงานที่โดดเด่นที่สุดในตอนนี้คือ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP

SCGP รองรับทุกความต้องการด้วย Design Solutions

อย่างที่ทราบกันดีว่า บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP คือผู้นำโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 สายธุรกิจหลักอย่าง สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร (Integrated Packaging Business) สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ (Fibrous Business) สายธุรกิจรีไซเคิล และส่วนงานอื่น (Recycling Business and Others) ที่ชัดเจน รวมถึงกำลังการผลิตใน 9 ประเทศ รวมถึงมีการประสานงานระหว่างสายธุรกิจ ทำให้ SCGP คือ “มืออาชีพ” ด้านการผลิตและนำเสนอโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์

เอกราช นิโรจน์ Enterprise Marketing Director SCGP อธิบายให้เห็นภาพว่า SCGP มี Design Solutions ที่นำเสนอ solutions แก่ลูกค้าและธุรกิจจากมุมมองที่รอบด้าน เพื่อตอบโจทย์องค์รวมของห่วงโซ่คุณค่าของบรรจุภัณฑ์ (packaging value chain) ตั้งแต่

  1. ความเชี่ยวชาญที่ครบวงจร: มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในทุกด้านของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านวัสดุที่เหมาะสม, การออกแบบกราฟิก, หรือการผลิตบรรจุภัณฑ์ ทีมงานมีความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจตลาดที่ทำให้เราสามารถให้บริการโซลูชันครบวงจรแก่ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและครบวงจร
  2. ความเป็นเอกลักษณ์ในการออกแบบ: มุ่งเน้นการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าของลูกค้า ความสวยงามและความสร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นจุดเด่นให้สินค้าของลูกค้า
  3. เทคโนโลยีที่ทันสมัย: ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ โดยการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรขั้นสูง ทำให้สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าทุกระดับ
  4. ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม: มีการยึดมั่นต่อความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสำคัญ ทีมงานใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเสริมการรีไซเคิลและลดการใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
  5. การสร้างประสบการณ์ผู้บริโภคจากความเข้าใจที่ลงลึกในตลาด: มีความเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างประสบการณ์ผู้บริโภคที่ดีให้กับสินค้า โดยออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เน้นการสื่อสารและการเชื่อมต่อกับผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภครู้สึกถูกดึงดูดและประทับใจในการใช้งาน

สิ่งที่ทำให้ SCGP แตกต่างและตอบโจทย์ลูกค้าไม่ใช่แค่การเป็นผู้ผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูสวยงามใช้งานได้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการทำหน้าที่เป็น “คู่คิด” เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร

“SCGP เรามีการทำงานร่วมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า ช่วยทั้งด้านการส่งเสริมการขาย การขนส่ง และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มสะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ เติมเต็มประสบการณ์ผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ตัวอย่างงานออกแบบบรรจุภัณฑ์จาก SCGP

งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ POP ที่ช่วยส่งเสริมการขาย

งานออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Transportation) ช่วยในการขนส่งให้ปลอดภัย สินค้าภายในไม่เสียหาย

งานออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่ม/สร้างแบรนด์ (Value Added/Added marketing value)

Reo’s Deli Paper Tray
Mooncake Set 2023

มาถึงตรงนี้ คำถามที่ว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำคัญแค่ไหน? คงเปลี่ยนเป็น บริษัทออกแบบบรรจุภัณฑ์เจ้าไหนมี Solutions ตอบโจทย์ครบวงจรที่สุด?

ปฏิเสธไม่ได้ว่า SCGP คือหนึ่งในตัวจริงที่เป็นคู่คิดที่ตอบโจทย์ลูกค้าด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร และยังเป็นผู้นำเทรนด์บรรจุภัณฑ์ในอนาคตอีกด้วย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scgpackaging.comติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online