อินเตอร์เน็ตทำให้เรารับข่าวสารได้ง่ายขึ้น และในยุคที่โลกเต็มไปด้วยข้อมูลมากมายจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้บริโภค และการขยายของขนาดตลาด การเข้าถึงข้อมูลอินไซต์ได้เร็วเป็นปัจจัยสำคัญไปสู่ความสำเร็จ บริษัทหลายแห่งจึงเริ่มนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค แต่การค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของแบรนด์และธุรกิจได้นั้นต้องอาศัยการเก็บข้อมูล และในยุคดิจิทัลแบบนี้คงหนีไม่พ้นความเป็นออนไลน์ที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้ด้วยตนเอง

มร. นาโอะ โคอิเคะ CEO ของบริษัท Macromill South East Asia เปิดเผยว่า บริษัท Macromill South East Asia, Inc. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า MMSEA) เป็นบริษัทในเครือของบริษัท Macromill Group ผู้นำด้านการวิจัยการตลาดที่ให้บริการการวิจัยตลาดมานานกว่า 20 ปี และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทำหน้าที่เสมือนตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้บริโภคและลูกค้า มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดโดยการใช้โซลูชั่นทางการวิจัยการตลาด ซึ่งก็คือการสำรวจในรูปแบบออนไลน์ที่เข้าถึงง่าย โดยขณะนี้มีสำนักงานในประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย พร้อมเดินหน้าให้บริการสำรวจการตลาดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งมีฐานสมาชิกผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ (online panel) มากถึง 13.3 ล้านคนในสามประเทศ (ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม)

“โซลูชั่นหลักที่ให้บริการในปัจจุบันคือ แบบสำรวจออนไลน์ ซึ่งจุดแข็งคือ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบคำถามได้อย่างง่ายดาย ทำให้ระยะเวลาการรวบรวมข้อมูลเร็วกว่า ดังนั้น ค่าใช้จ่ายจึงถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับแบบออฟไลน์ที่ต้องอาศัยการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล”

แต่ในอีกด้านหนึ่ง คงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ลูกค้าซึ่งอยู่ในภาคธุรกิจยังคงมีความกังวลในบริการแบบสำรวจออนไลน์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลารวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดทำการสำรวจ และคุณภาพของการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ แต่อย่างไรก็ตาม เราจะทำการสำรวจออนไลน์เป็นหลัก และจัดการทุกอย่างได้อย่างยืดหยุ่นตั้งแต่การออกแบบแบบสำรวจไปจนถึงการจัดทำรายงาน จึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการและสามารถคลายความกังวลของลูกค้าได้

มร. นาโอะ เสริมต่อว่า ในส่วนของประเทศไทยเอง แม้ว่าผลสำรวจของ ESOMAR[1] องค์กรวิจัยตลาดระดับโลกพบว่า ตลาดประเทศไทย ยังคงมีสัดส่วนของการการทำแบบสอบถามแบบออฟไลน์ที่สูงกว่าในรูปแบบออนไลน์ แต่หากพิจารณาจากผลสำรวจ Thailand Digital Stat Insight 2023  ของ We Are Social[2] จะเห็นได้ว่าคนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงถึง 85.3% ซึ่งหมายความว่าแทบทุกคนล้วนออนไลน์กันหมด ดังนั้น อัตราการใช้อินเตอร์เน็ตในไทยที่สูงมากขึ้นนี้ จึงทำให้คาดการณ์ได้ว่าวิธีการสำรวจแบบออนไลน์จะเป็นที่นิยมและสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ตัวผมเองเชื่อว่าการสำรวจแบบออนไลน์จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเก็บข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ลูกค้าปัจจุบันของเราส่วนใหญ่เป็นบริษัทในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคหรือ FMCG ของทั้งประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย แต่ในอนาคตเรายังมุ่งมั่นที่จะขยายบริการแบบสำรวจออนไลน์ของเราไปยังธุรกิจอื่นต่อไปด้วย”

*[1] Global Market Research 2023 An ESOMAR Industry Report

*[2] Digital-2023-Global-Overview-Report.pdf – We Are Social

ทั้งนี้ เรารวบรวมคำตอบจากแบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า “Yimresearch” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการรวบรวมผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผลสำรวจจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจวางกลยุทธ์ทางการตลาด และด้วยการสนับสนุนและการให้ข้อมูลของเรา จะทำให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลอินไซต์ของผู้บริโภค พร้อมนำไปสู่การมอบสินค้าและบริการคุณภาพดีซึ่งตรงกับความต้องการของผู้บริโภค  โดยทางบริษัทหวังจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคให้ดีขึ้น พร้อมกับการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้แข็งแกร่งไปด้วยกัน และยังคงเดินหน้ามุ่งเป้าสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการวิจัยตลาดออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Macromill South East Asia (Thailand)

Official Website:  https://www.macromillsea.com/

Official Facebook: https://www.facebook.com/macromillseaติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online