บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นำโดย คุณสุรักษ์ พานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม นำทีมชนะเลิศกิจกรรม Campus Challenge 2016 โดยโตโยต้าถนนสีขาว ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 4 – 11 มกราคม 2560 เพื่อเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางท้องถนนและสัมผัสประสบการณ์ขับขี่ปลอดภัยกับโตโยต้า

Campus Challenge เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาว ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและมุ่งหวังปลูกจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ พร้อมเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ได้วางแผนการรณรงค์และลงมือปฏิบัติจริงในรั้วมหาวิทยาลัย จึงได้ริเริ่มกิจกรรม “Campus Challenge 2016”

ในปีนี้มีผู้สมัครกว่า 670 ทีม โดยทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม AVEM ซึ่งประกอบไปด้วย นายชยกร สุทธิสิริ, นายโชคชัย ธีระจันทเศรษฐ,นายพอล เวียนนี ลาปุส มาริสเตล่า และนายกฤษณ์ โสภาราษฎณ์ จากคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ใช้แคมเปญ “เซฟโคน เซฟคน (Save Cone Save Khon)” ภายใต้แนวคิด Put Life into Cones โดยได้รับรางวัลทริปทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท และทุนสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษา 50,000 บาท และได้รับโอกาสฝึกงานที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 600,000 บาท

ผู้ชนะเลิศทั้ง 4 คน เดินทางเข้าชม Toyota Mega Web โชว์รูมโตโยต้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีการจัดโชว์รถยนต์คลาสสิก
รถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดและรถต้นแบบ รวมถึงรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รถไฮบริด ระบบเซลล์เชื้อเพลิง ตลอดจนโซนรถแข่งและรถตกแต่งพิเศษ

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องซิมมูเรเตอร์จำลองการขับขี่รถเสมือนจริง ซึ่งต้องยอมรับว่าประเทศญี่ปุ่นตลอดจนชาวญี่ปุ่นทุกคน ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยจะเริ่มทำการอบรมตั้งแต่เล็กเพื่อให้มีจิตสำนึกที่ดี เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตต่อไป

 

ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยโมบิลิต้า (Toyota Safety Education Center Mobilitas)

มีการเรียนรู้การขับขี่ปลอดภัย โดยจะเน้นเกี่ยวกับ 3 สิ่งที่สำคัญ ได้แก่ คน รถ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสอนท่านั่งขับรถที่ถูกต้อง พร้อมกับการทดสอบตามสถานีต่าง ๆ โดยการตัดระบบ VSC และ ABS ไม่ว่าจะเป็นสลาลม ทดสอบการเบรก บนถนนธรรมดา และถนนลื่น เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสเข้าชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Motomachi Plant Tour, Toyota Kaikan Museum รวมทั้งร่วมสัมภาษณ์พิเศษ ผู้จัดทำโครงการ DRIVING BARISTA ของ Toyota Motor Corporation ประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับการรณรงค์ไม่ใช้โทรศัพท์เวลาขับรถ โดยจัดทำขึ้นในจังหวัดไอชิ ซึ่งเป็นจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ สามารถลดจำนวนอุบัติเหตุลงได้อย่างมาก

ทั้งนี้ หลังจากทริปศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางท้องถนน ณ ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ น้อง ๆ ทีม AVEM จะได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์จริง เพื่อต่อยอดโครงการอีก 6 เดือน เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบข้าง รวมถึงสร้างวินัยและน้ำใจบนท้องถนน เพื่อให้ถนนทุกสายในเมืองไทยกลายเป็นถนนสีขาวอย่างแท้จริงอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer