เมื่อเร็วๆ นี้ SEAC (เอสอีเอซี หรือ South East Asia Center) ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูงในระดับประชาคมอาเซียน โดย นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ นำผู้บริหารองค์กรชั้นนำในเมืองไทย อาทิ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย บจ. ไทยน้ำทิพย์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เข้าร่วมโปรแกรมเจาะลึกด้านนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง Leading in a Disruptive World (LDW) รุ่นที่ 3’ ไปเรียนรู้โดยตรงจากคณาจารย์อันทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ โปรแกรม LDW 3 ดำเนินการโดย SEAC ร่วมกับ Stanford Center for Professional Development (SCPD) ณ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มุ่งอบรมผู้บริหารให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและปัญหาของโลกธุรกิจ ขยายกรอบความคิดให้สามารถเล็งเห็น แนวทางการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง ทันสถานการณ์ พร้อมช่วยยกระดับศักยภาพธุรกิจในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

คำบรรยายภาพ: (ที่ 3 จากซ้ายในแถวหน้าสุด) นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ เอสอีเอซี (SEAC) ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารองค์กรที่เข้าร่วมโปรแกรมนวัตกรรมด้านการดำเนินธุรกิจ LDW 3 และศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (ที่ 3 จากขวาในแถวหน้าสุด) มร. เรมอนด์ เลวิท และ     (ที่ 2 จากขวาในแถวหลังสุด) มร. ไมเคิล เลอเพ็คช์

 

 

 


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน