ได้ฤกษ์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป (IPO) อย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับ JWD Group ที่เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในนามของ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ‘JWD’ ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ภาคพื้นดินครบวงจร (Integrated In-Land Logistics) ที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยมีประสบการณ์ในธุรกิจมานานกว่า 35 ปี และปัจจุบันมีบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน รวมทั้งสิ้นจำนวน 23 บริษัท

โดย JWD เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 120 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อนำมาใช้สำหรับการลงทุนขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ประวัติความเป็นมา JWD Group เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์มาตั้งแต่ปี 2522 เริ่มต้นจากธุรกิจให้บริการขนย้ายเครื่องใช้และเครื่องเรือนต่าง ๆ ภายใต้ชื่อบริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ จำกัด หรือ JVK เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่ย้ายเข้ามาทำงานในประเทศไทย และปัจจุบันได้ขยายธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ตั้งแต่ธุรกิจบริการรับฝากและบริหารสินค้าซึ่งเป็นรายได้หลักในพื้นที่ทั่วไปและพื้นที่เขตปลอดอากร (Free Zone) ครอบคลุมสินค้า 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ สินค้าทั่วไป สินค้าอันตราย รถยนต์ และสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง

นอกจากนี้ยังมีบริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ขนส่งสินค้าข้ามแดน บริการขนย้ายสินค้าในประเทศและต่างประเทศ บริการจัดการเอกสารและข้อมูลอย่างครบวงจร และธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ ธุรกิจให้เช่าอาคารและคลังสินค้า และธุรกิจให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับโลจิสติกส์ ปัจจุบัน JWD มีพื้นที่ให้บริการรับฝากและจัดเก็บสินค้าทุกประเภทรวมกว่า 750,000 ตร.ม. พร้อมรองรับลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีพนักงานในเครือกว่า 1,300 คน

ตลอดระยะเวลา 35 ปีที่ผ่านมา JWD ได้พัฒนาธุรกิจให้ครอบคลุมทั้งซัพพลายเชน โดยมีจุดแข็งคือรูปแบบการให้บริการที่ครบวงจร (Integrated Logistics Service) มุ่งเน้นการบริการในกลุ่มธุรกิจที่มีความซับซ้อนสูงกว่าการให้บริการทั่วไป ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ มีทำเลที่ตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์สำหรับการให้บริการโลจิสติกส์ โดยมีเป้าหมายคือการเป็นผู้นำการให้บริการโลจิสติกส์ในอาเซียน


กลุ่มบริษัท JWD Group ให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลัก 5 กลุ่ม ดังนี้

บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่าและจากการบริการ และรายได้จากการขาย 618.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 35.47 และมีกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 จำนวน 79.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 131.64 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2557 โดยเป็นผลจากการขยายการดำเนินการและการซื้อกิจการคลังสินค้าแช่เย็นแช่แข็ง

ทั้งนี้ โครงสร้างรายได้ตามงบการเงิน ณ ไตรมาส 1/2558 บริษัทฯมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจบริการรับฝาก และบริหารสินค้าเป็นจำนวน 499.9 ล้านบาท คิดเป็น 80.89% ของรายได้ค่าเช่าและจากการบริการและรายได้จากการขาย

สำหรับการขยายธุรกิจของ JWD Groupได้กำหนดเป้าหมายเป็นผู้นำธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในอาเซียนล่าสุดได้ร่วมกับพันธมิตร จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อรุกธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา โดยเริ่มต้นจากการรุกธุรกิจคลังสินค้าทั่วไปและคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง (ห้องเย็น)

ด้านปัจจัยความเสี่ยงของการลงทุนกับหุ้นโลจิสติกส์นั้น

เนื่องจากโลจิสติกส์เป็นธุรกิจให้บริการหรือเรียกได้ว่า ทำหน้าที่ในการซัพพอร์ตธุรกิจอื่น จึงอาจมีเรื่องความผันผวนของเศรษฐกิจ รวมถึงความผันผวนของราคาน้ำมันหรือเชื้อเพลิงที่เป็นวัตถุดิบหลักของธุรกิจมากระทบบ้าง การติดตามข้อมูลข่าวสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอสำหรับนักลงทุน

 

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  JWDIPO.COM

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน