นิตยสารมาร์เก็ตเธียร์มอบรางวัลแสดงความยินดีแก่แบรนด์ และเอเยนซี่ไทยที่ได้รับรางวัลจาก Cannes Lions ในฐานะคุณคือความภูมิใจของประเทศไทย ในวันอังคารที่  21  กรกฎาคม 2558โรงภาพยนตร์ SF World โรงที่ 15  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

รางวัล DESIGN Bronze Lion
ชื่อผลงาน Definite The Difference
แบรนด์โนเบิล

ศิระ อุดล ผู้ช่วยกรรมผู้จัดการ
บริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
พรรณี ชัยกุล ประธานกรรมการ ,
ธีรชาติ ธนสารกิจ ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจลูกค้า ุและภูริพงษ์ ลิมวนาทิพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์
OGILVY & MATHER Bangkok

 

รางวัล PRESS Bronze Lion
ชื่อผลงาน ‘Mount Fuji / Wave’
แบรนด์ Tea Plus

Seishi Ueno Chief Operation Officer
บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำกัด
ภเกตน์ ถวัลย์อรรณพ Executive Creative Director (ECD)
Lowe ประเทศไทย

 

รางวัล Gold Lion / OUTDOOR
ชื่อผลงาน’Alex / Ramsay / Tyler’
แบรนด์ Throatsil

เภสัชกร ชาญณรงค์ เตชะอังกูร กรรมการผู้จัดการ
บริษัท มิลลิเมด จำกัด
ชยมน บุนนาค Copywriter
ณัฐวุฒิ สิทธิวรพันธุ์ Sr. Copywriter
บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จำกัด

รางวัล OUTDOOR Silver Lion และ PRESS Silver Lion
ชื่อผลงาน’Beach / Mountain / Waterfall’
แบรนด์ ไทยแอร์เอเชีย

กฤษ พัฒนสาร ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (Corporate and Government Relations Manager)
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
กันตภณ เมธีกุล Art Director
ธิติ บุญเกิด Copywriter
บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จำกัด

 

รางวัล OUTDOOR Bronze Lion และ DESIGN Bronze Lion
ชื่อผลงาน ‘Be Prepared’
แบรนด์ TIC TAC

คณพร ฮัทชิสัน Managing Director
nudeJEH Bangkok (รับแทน)
จุรีพร ไทยดำรง Creative Chairwoman
Andrew Chu Creative Director
nudeJEH Bangkok

รางวัล OUTDOOR Bronze Lion
ชื่อผลงาน ‘Strawberry Cake / Vanilla Cahowke / Chocolate Brownie’
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

นพ.เพชร รอดอารีย์ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
วารุณอร สุพรรณานนท์ ผู้จัดการบริหารงานลูกค้า
ภูริพงษ์ ลิมวนาทิพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์
OGILVY & MATHER Bangkok

 

รางวัล PRESS Silver Lion
ชื่อผลงาน ‘Bus / Big Airplane’

ศุภฤกษ์ กุลินทรประเสริญ ตัวแทนจาก Audiogear

รางวัล Special award Outstanding Thai Creative

อิลลูชั่น


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน