บริษัท โอสถสภา จำกัดประกาศแต่งตั้ง เพชร โอสถานุเคราะห์ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร การแต่งตั้งดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในนโยบาย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของโอสถสภา โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทและกลุ่มบริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในระดับโลก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา

เพชร โอสถานุเคราะห์ เคยดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอสถสภา จำกัด มาก่อน การกลับมาครั้งนี้จึงเป็นการกลับคืนสู่รั้วโอสถสภาอีกครั้งในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์กรติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online