Smart Device รุ่นใหม่และ Promotion ในงาน Mobile Expo 2015 Hi-End ก่อนใคร

Sony SmartWatch 3 นาฬิกาอัจฉริยะระบบ Android Wear ตัวแรกที่วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในไทย
Sony SmartWatch 3 นาฬิกาอัจฉริยะระบบ Android Wear ตัวแรกที่วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในไทย

 Huawei Watch