“นักรบอาหาร” คือโครงการของสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ที่จะพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหารของไทยให้สามารถสร้างสรรค์สินค้าอาหารที่มีมูลค่าสูงเพื่อส่งออกไปสู่ตลาดโลกได้

นอกจากนี้สถาบันอาหารยังร่วมทำงานกับเอกชนในการสร้าง World Food Valley Thailand เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสินค้าอาหารแห่งอนาคตของไทย

 

 

ติดตามข่าวสารของ สถาบันอาหาร ได้ที่ >> NFI.or.th