หากคุณลองเดินสำรวจในไซต์งานก่อสร้างทุกพื้นที่ จะมีเด็กๆ เฉลี่ยแล้วมากกว่า 40 คน อาศัยวิ่งเล่นอยู่ในนั้น ส่วนใหญ่มากจากกัมพูชา พม่า ลาว ซึ่งติดตามผู้ปกครองที่เดินทางเข้ามาเป็นแรงงานสำคัญในธุรกิจก่อสร้างนอกจากจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายแล้ว เด็กกลุ่มนี้ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่พวกเขาควรจะได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยในไซต์งาน สุขภาพอนามัย ตลอดจนเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ามกลางชีวิตยังต้องดิ้นรนต่อสู้ความยากลำบาก พ่อแม่ของเด็กๆ มีความตั้งใจ อยากให้ลูกได้อยู่ในที่ปลอดภัย ให้ลูกได้มีโอกาสพัฒนา เรียนรู้ และเข้าโรงเรียนเหมือนเด็กคนอื่นๆ คำถามสำคัญจึงเกิดขึ้น ทำอย่างไรที่เอกชนอย่าง บริษัทแสนสิริ จะเพิ่มคุณค่าในชีวิตด้วยการสร้างความปลอดภัย เสริมทักษะความรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กๆ

บริษัทแสนสิริ

สร้างคุณค่าและโอกาสของชีวิตให้กับเด็ก

จึงเป็นที่มาของแคมเปญ The Good Space “พื้นที่สำหรับเด็ก” ในพื้นที่ก่อสร้างของแสนสิริ ที่ร่วมมือกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อที่สร้างคุณค่าและโอกาสของชีวิตมอบให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ไซต์ก่อสร้างทุกพื้นที่ โดยทำมาแล้วกว่า 2 ปี

จากความตั้งใจของแสนสิริ การทำงานร่วมกับพันธมิตรอย่างยูนิเซฟ ตลอดจนพันธมิตรในการก่อสร้างและหน่วยงานต่างๆ ทำให้วันนี้แสนสิริได้ขยายพื้นที่สำหรับเด็กมากกว่า 20 โครงการ “สร้างพื้นที่สำหรับเด็ก” ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัย ที่มีครูหรือพี่เลี้ยงสอนทักษะพื้นฐานช่วยให้เด็กได้มีพัฒนาการพื้นฐาน และช่วยให้เด็กๆ เข้าระบบการศึกษาในโรงเรียนเท่าที่ทำได้ และได้รับการดูแลด้านสุขภาพ เช่น การฉีดวัคซีน

ความมุ่งมั่นที่จะยกระดับชีวิตให้กับคนในสังคมทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะสีผิวใด เชื้อชาติไหน ภาพรอยยิ้มของเด็กในไซต์งานก่อสร้างของแสนสิริที่เราเห็นในวันนี้ นี่จึงเป็นอีกโมเดล ที่เราคิดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม และเป็นโมเดลสะท้อนถึงความเข้าใจปัญหา สู่การร่วมมือแก้ไขอย่างมุ่งมั่นของทุกฝ่าย ที่จะสร้างความสุขให้กับสังคมอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน