ตามที่ SCB ได้มีการแถลงชี้แจงเกี่ยวกับกรณีของ บัญชีเงินฝาก สจล. กับสื่อมวลชนไปแล้วเมื่อ วันศุกร์ที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา  แต่เนื่องจากเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญและสังคมยังคงมีคำถามในอีกหลายประเด็น  ในวันนี้ธนาคารจึงได้จัดให้มีการแถลงข่าวโดย  ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร เพื่อชี้แจงในจุดยืนและนโยบายของธนาคารเกี่ยวกับกรณีนี้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย สรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

เรื่องเอกสาร  ธนาคารขอยืนยันว่าธนาคารได้ให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่ โดยเริ่มส่งเอกสารให้ตั้งแต่ วันที่ 17 ธันวาคม จนถึงปัจจุบัน  ล่าสุดคือ เมื่อวานนี้ (26 มค.)  ความล่าช้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นการรวบรวมเอกสารย้อนหลังจำนวนมาก และมีเอกสารหลายรายการที่ธนาคารต้องประสานขอจากธนาคารอื่นด้วย สำหรับเอกสารที่สจล. ขอมานั้น  ธนาคารได้ส่งให้แล้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้  ซึ่งความล่าช้าที่เกิดขึ้นแก่สจล.นั้น ธนาคารขอยอมรับว่าเป็นเพราะที่ผ่านมาธนาคารให้ความสำคัญกับการนำส่งหลักฐานให้ตำรวจเป็นลำดับแรก ซึ่งก็นับว่าเป็นผลดีต่อคดีทำให้ตำรวจสามารถติดตามขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนี้

กรณี บัญชีเงินฝาก สจล.

SCB พร้อมดำเนินการตามกฎหมาย

เรื่องอดีตผู้จัดการสาขาที่เกี่ยวข้อง  เมื่อธนาคารพบความผิดปกติได้ทำการตรวจสอบและพบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ธนาคารจึงติดต่อกลับไปยังเจ้าของบัญชีเพื่อขอให้ตรวจสอบและขอให้ยืนยัน  ซึ่งก็ได้รับหนังสือยืนยัน ความถูกต้องกลับมา อย่างไรก็ตาม  แม้ขณะนั้นเจ้าของบัญชีจะไม่มีประเด็นเรื่องการทุจริต แต่พฤติกรรมที่มีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ ธนาคารจึงขาดความไว้วางใจที่จะให้ปฏิบัติงานต่อไปและให้พนักงานลาออกไป

ธนาคารขอเรียนว่า  แม้ว่าในขณะเวลานั้นธนาคารมิได้ดำเนินการทางกฎหมายกับพนักงาน แต่ในภายหน้าหากผลการสอบสวนของตำรวจพบหลักฐานที่ยืนยันได้ว่า พนักงานธนาคารร่วมทำการทุจริตอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่  ธนาคารพร้อมที่จะรับผิดชอบตามกฎหมายและตามกระบวนการยุติธรรม

ธนาคารยืนยันในการให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ ไม่มีการประวิงคดี เพราะธนาคารก็ต้องการให้เรื่องกระจ่างเช่นกัน นอกจากนี้ จะได้จัดให้มีทีมผู้บริหารไปพบสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่ออธิบายและสร้างความมั่นใจ รวมถึงจะกำหนดเป็นนโยบายทางวินัยให้ชัดเจนว่า แม้จะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนในเชิงทุจริตที่จะดำเนินคดีอาญา กับพนักงานได้ก็ตาม แต่หากมีพฤติกรรมที่ธนาคารขาดความไว้วางใจที่จะให้ปฏิบัติงานต่อไปแล้ว ให้กำหนดโทษ ขั้นไล่ออกไว้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อแสดงจุดยืนของธนาคารที่จะไม่ประนีประนอมต่อเรื่องทุจริต

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน