นาง อลิสัน ฮอร์เนอร์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มเทสโก้ประจำทวีปเอเชีย ร่วมลงนาม MOU กับ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์  โดยมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ให้เกียรติมาร่วมงาน ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในการตกลงร่วมมือพัฒนาสินค้าประเภทอาหารจากผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของไทยจากเกษตรกรและธุรกิจเอสเอ็มอี บูรณาการกระบวนการสร้างคุณค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของเศรษฐกิจไทย

โดยภายใต้ข้อตกลงนี้ กลุ่มเทสโก้จะร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกรและธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตโดยให้ราคาที่เป็นธรรมและยั่งยืนต่อผู้ผลิต สินค้าที่พัฒนาขึ้นจะนำมาจำหน่ายภายในประเทศไทย และกลุ่มสินค้าที่เหมาะสมสำหรับการส่งออก จะได้รับการสนับสนุนเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย ยุโรป และสหราชอาณาจักร ในอนาคตอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer