ข้าวตราฉัตร ผสานพลังเทคโนโลยี ระบบบริหารจัดการ สู่แปลงนา เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าว เพื่อยกระดับเกษตรกรสมาชิก เข้าสู่ “Smart Farmer ต้นแบบเกษตรกรไทยยุคใหม่”

พร้อมพาเกษตรกรสมาชิก ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกข้าว เปิดประสบการณ์ใหม่ ศึกษากระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวทุกขั้นตอน ที่โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวตราฉัตร อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้นแบบเกษตรกรไทยยุคใหม่

เกษตรกรไทย ต้อง พัฒนา สู่ ต้นแบบเกษตรกรไทยยุคใหม่

ฐิติ ลุจินตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร การค้าข้าวในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจอาหารและสินค้าทั่วไป ข้าวตราฉัตร  กล่าวว่า “ข้าวตราฉัตร ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยผู้ปลูกข้าวให้ดียิ่งขึ้น พร้อมสร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคงทางรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน”

โดยในครั้งนี้ได้ เชิญพันธมิตร ซึ่งก็คือ เกษตรกรสมาชิก มาเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าว ที่โรงงานข้าวตราฉัตร เพื่อสร้างความมั่นใจ ในมาตรฐานการผลิตข้าว และเชื่อมั่นว่าผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกทุกเมล็ด จะส่งมอบถึงมือผู้บริโภค ด้วยสินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐาน และความปลอดภัย อย่างแน่นอน

ต้นแบบเกษตรกรไทยยุคใหม่

การเยี่ยมชม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปลูกข้าวด้วยระบบ GAP (Good Agricultural practices) ปลูกอย่างไร ให้ได้ผลผลิตดีที่สุด ซึ่ง การปรับตัวเข้าสู่ Smart Farmer ต้นแบบของเกษตรกรไทยยุคใหม่ เป็นเรื่องไม่ยาก เพียงแค่เกษตรกรเปิดใจ เปิดมุมมองใหม่ๆ นำความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ และระบบบริหารจัดการ เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตข้าวในแปลงนา

ทั้งยังจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเอง เพราะเมื่อมีการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากข้าวตราฉัตร กับเกษตรกรสมาชิก ก็จะทำให้สามารถควบคุมคุณภาพ ได้ทุกๆ ขั้นตอน ช่วยลดต้นทุนการผลิต และเกษตรกรสมาชิก มั่นใจมีแหล่งตลาดรองรับวัตถุดิบที่แน่นอน

ต้นแบบเกษตรกรไทยยุคใหม่

นอกจากนี้ ข้าวตราฉัตร ได้รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรสมาชิกโดยตรง ในราคานำตลาด ผ่านกระบวนการรับซื้อที่โปร่งใส ด้วยเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพข้าวที่แม่นยำ ได้มาตรฐานสากล ทำให้เกษตรกรสมาชิกมั่นใจได้ ไม่ต้องรับความเสี่ยงเรื่องราคาเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว

เพราะมีการตกลงเรื่องราคารับซื้อตั้งแต่ตอนแรกก่อนเริ่มโครงการฯ อีกทั้งเทคโนโลยียังเข้ามาช่วย เพิ่มความสะดวกในการจัดการและตรวจสอบข้อมูล อาทิ ระบบการลงทะเบียนเกษตรกรสมาชิก และระบบ Traceability ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนผลิตข้าว เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ตรวจสอบได้ ส่งต่อให้กับผู้บริโภค อีกด้วย

ต้นแบบเกษตรกรไทยยุคใหม่

ต้นแบบเกษตรกรไทยยุคใหม่

ต้นแบบเกษตรกรไทยยุคใหม่


อ่านคอนเทนต์การตลาดอ่าน MarketeerOnline

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer