‘อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม’ หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2560 มีมูลค่าสูงกว่า 1,438.5 พันล้านบาท โดย GlobalData Plc. บริษัทวิจัยการตลาดระดับโลกคาดการณ์ว่า การเติบโตดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี 2564 สอดคล้องกับปริมาณการบริโภคที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงกว่า 6.7%

เมื่ออุตสาหกรรมเครื่องดื่มขยายตัวที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมควบคู่อย่างบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วมีทิศทางเติบโตตามไปด้วย ซึ่งอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศไทยมีกำลังการผลิตรวมกว่า 8,700 ตันต่อวัน โดยมี บมจ. บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส (BGC) บริษัทในเครือบางกอกกล๊าส ผู้นำธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศไทย คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 39% เมื่อวัดจากกำลังการผลิต

จากข้อมูลภาพรวมอุตสาหกรรมข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า BGC มีโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจและขยายตัวได้ดีในอนาคต จากปัจจัยหลายด้านที่สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แก้ว และความแข็งแกร่งจากลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งล้วนเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่ม ทั้งกลุ่ม Soft Drinks และกลุ่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ลีโอ เบียร์สิงห์ จากกลุ่มบุญรอด และโคคาโคล่า จาก บมจ.ไทยน้ำทิพย์

บริษัทฯ มีความสามารถในการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วที่หลากหลาย โดยสามารถแบ่งบรรจุภัณฑ์แก้วที่ผลิตออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ ขวดเบียร์ ขวดเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ ขวดอาหาร ขวดยาและยาฆ่าแมลง และขวดผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เครื่องดื่มที่ให้พลังงาน สุรา ฯลฯ นอกจากนี้ BGC ยังนำเข้าบรรจุภัณฑ์แก้วบางประเภท อาทิ ขวดยา ขวดยาฆ่าแมลง ขวดไวน์ ฯลฯ เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ

 

ปัจจุบัน BGC มีการออกแบบโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ให้สามารถรองรับการผลิตสินค้าในปริมาณมาก ช่วยให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ำและมีความยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนสายการผลิต โดย BGC มีโรงงานที่กระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ จึงรองรับการจำหน่ายสินค้าได้ทั่วทุกภาคของประเทศ รวมถึงการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ที่จังหวัดราชบุรี ใช้เงินลงทุนกว่า 2,500 ล้านบาท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น และยังเป็นผลดีต่อการจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำ การบริหารต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ตลอดจนการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ ได้หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าทางภาคใต้ และประเทศ เมียนมา

ด้วยยุทธศาสตร์การเดินหน้าขยายฐานการผลิตให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของ BGC เป็นเหมือนจิ๊กซอว์ที่ประกอบกันได้อย่างลงตัวในการผลิตเพื่อป้อนให้แก่ความต้องการของลูกค้า และส่งเสริมให้ BGC ก้าวขึ้นแท่นผู้นำในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แก้วของประเทศไทย จากการมีผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bgc.co.th

 

 

 

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน