มร. ตัน ฮาค เลห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัล “หน่วยงานที่มีการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดีเด่น” ประจำปี 2561 จาก ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานมหกรรมสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อ NCD Forum 2018 ซึ่งเอไอเอ ประเทศไทย เป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียว ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ สนับสนุนสื่อความรู้เพื่อสุขภาพให้แก่เครือข่ายคนไทยไร้พุง, โครงการ Wellness สำหรับพนักงานและประชาชน, โครงการ AIA Sharing A Life, โครงการ AIA Step to Strong แกร่งได้ใจ เพื่อส่งเสริมสุขภาพลูกค้า

อีกทั้งการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่จัดโดยภาครัฐฯ และเอกชน รวมไปถึงการรณรงค์ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นของ เอไอเอ ประเทศไทย ที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามคำมั่นสัญญา “Healthier, Longer, Better Lives” เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer