ตั้งแต่เริ่มทำงาน ผ่านเวลาเนิ่นนานไปจนถึงวัยเกษียณ ไม่มีใครหนีความความเปลี่ยนแปลงไปได้ ดังนั้นปัจจัยสำคัญที่จะตัดสินว่าคนไหนจะยังได้ร่วมสร้างอนาคตกับบริษัทต่อหรือถูกทิ้งให้เป็นอดีต จึงมาจากความสามารถในการรู้จักปรับเปลี่ยน ขยับตัวด้วยความไม่ประมาท และมองไปข้างหน้าก่อนใคร

ยิ่งในปัจจุบันที่ความเปลี่ยนแปลงขยับเข้ามาหาเรารวดเร็วและรุนแรงกว่าแต่ก่อน ทักษะในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจึงจำเป็นมากขึ้นต่อไปนี้คือวิธีช่วยให้คุณทั้งรุ่งและรอดในยุคที่การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม (Disrupt) กระจายไปทุกธุรกิจ

ได้เลื่อนตำแหน่ง ทำงานให้ดีขึ้น: ในที่สุดหลังรอมานาน หัวหน้าและฝ่ายบริหารก็เห็นถึงความทุ่มเทของคุณ เลื่อนขั้น ขยับตำแหน่งสูงขึ้น และเพิ่มเงินเดือนให้ ส่วนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของแต่ละบริษัท โดยที่คุณควรต้องทำหลังชื่นชมยินดีกับความก้าวหน้าครั้งนี้ คือพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น และเตรียมพร้อมรับความผิดชอบที่มากขึ้น ทั้งงานที่มากกว่าเดิมและการต้องขึ้นไปเป็นฝ่ายบริหาร

จำไว้ว่า ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ โดยตำแหน่งสูงขึ้นและค่าตอบแทนที่มากกว่าเดิม องค์กรย่อมต้องการผลงานที่ดีขึ้นเป็นการตอบแทนสำหรับการปรับเปลี่ยนด้วย

ปรับเปลี่ยน Middle

มีการปรับโครงสร้าง พร้อมเดินทางที่ต่างไป: ‘ปรับ’ กับ ‘เปลี่ยน’ จะอยู่คู่กันเสมอและมีความหมายที่ใกล้เคียงกัน ทว่าคำแรกมีนิยามเชิงบวกมากกว่า เพราะสื่อถึงการขยับบางส่วน ไม่ว่าน้อยหรือมากแต่ไม่ถึงกับกลายเป็นอีกอย่างไปเลย โดยในบริบทของหน้าที่การงานมักใช้กับการปรับโครงสร้างองค์กร ซึ่งพนักงานส่วนหนึ่งได้อยู่ต่อพร้อมงานที่มากขึ้น ขณะที่อีกส่วนหนึ่งต้องจากไป

หากคุณได้เป็นกลุ่มแรกต้องคิดใหม่ ทำใหม่ ว่าจะเดินหน้าต่อกับต้นสังกัดเดิมอย่างไร ให้ทั้งตัวคุณเองและองค์กรมีอนาคตร่วมกันอย่างลงตัว ส่วนถ้าคุณโชคร้ายได้เป็นกลุ่มหลัง นั่งเศร้าได้แต่อย่านานเพราะชีวิตยังต้องไปต่อ ดังนั้นควรหาทาง วางแผนและปลุกไฟตัวเอง คิดถึงความเป็นไปได้ต่างๆ และมองมุมบวกไว้แล้วลงมือทันที

อาจเป็นการหางานใหม่ที่ยังได้ใช้ทักษะเดิม เริ่มต้นใหม่ในงานอีกประเภทหรืองานอิสระที่ได้เป็นนายตัวเอง  

ย่นเวลาปรับตัว เข้าหาหัวหน้าคนใหม่: ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร คุณอาจได้หัวหน้าคนใหม่ โดยหาก Boss ป้ายแดงเป็นคนจากบริษัทอื่น ควรหาโอกาสเข้าไปทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคย เพื่อไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวเข้าหากันนานและช่วยให้งานในแผนกได้เดินต่อได้อีกครั้ง

ข้อควรจำคือ ฝ่ายลูกน้องต้องพึงระลึกไว้ว่าเจ้าของตำแหน่งสูงสุดในแผนกหรือสูงสุดในองค์กรคนใหม่นี้เป็นหัวหน้า ดังนั้นต้องมีระยะห่างที่เหมาะสม เป็นไปด้วยความเคารพ และไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัว   

ปรับตัว Below

Make Sure เรื่องความเข้าใจ ถ้าองค์กรขยายใหญ่: ท่ามกลางเวลาที่เดินไป หลายบริษัทก็มีขนาดองค์กรขยายใหญ่ขึ้น ตามความความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจ โดยหากคุณได้เลื่อนขึ้นสู่ฝ่ายบริหาร ที่นิ่งนอนใจไม่ได้เลยคือการทำให้คนทั้งแผนกหรือองค์กรเข้าใจเรื่องหลักต่างๆ ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านการสื่อสาร

ทางออกในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้มีได้หลายวิธี เช่น ย่อยหรือย่อเรื่องใหญ่ให้เข้าใจง่าย หรือสรุปความเคลื่อนไหวสำคัญส่งเป็นข้อความให้ทุกคนได้ทราบทั่วกันผ่าน Line Group ซึ่งเป็นช่องทางกระจายข่าวสารยอดนิยมของเหล่าคนทำงานในปัจจุบัน รวมถึงจัดการประชุมเป็นประจำ / fastcompany

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
WebsiteMarketeeronline.co / Facebookwww.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer