แม้ยังมาไม่ถึงก็อย่าชะล่าใจ เผชิญหน้ากับอนาคตโดยขาดความพร้อม ประมาทกับ Trend ที่เห็นแล้วว่าจะส่งผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง นี่จึงทำให้เราต้องมองทุกความเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเพื่อให้สามารถปรับตัวได้ตั้งแต่เนิ่นๆ หรืออย่างน้อยก็ไม่ช้าเกินไป จนใครๆ พากันแซงหน้าไปหมด ที่ปัจจุบันรู้จักกันโดยทั่วไปผ่านวลี ”ถูก Disrupt” โดยในโลกของการทำงานเริ่มมีเค้าลางแล้วว่า ต่อไปคนทำงานอิสระไร้สังกัด หรือ Freelance จะเพิ่มมากขึ้น ท่ามกลางอาคารสำนักงานที่จะลดลงทั้งเรื่องจำนวนและความสำคัญ

บรรทัดต่อจากนี้มีที่มาว่าทำไมอนาคต Freelance จึงจะครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในตลาดแรงงาน

ถูกใจคนรุ่นใหม่ที่อยากได้ความสะดวก : เพราะอนาคตมีรากฐานมาจากปัจจุบัน เมื่อคนกลุ่มใหญ่ในวันนี้เริ่มเคลื่อนไหว แน่นอนว่าคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลถึงวันข้างหน้าด้วย โดยการที่คนอายุ 35 ปีลงมา (Millennial) ซึ่งเป็นประชากรโลกกลุ่มใหญ่สุด ใช้ชีวิตผูกติดกับโลก Online ,Mobile Device และ Social Media

ขณะเดียวกันยังเชื่อมต่อกับทุกสิ่งและทุกกิจกรรม ได้อย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายการสื่อสารที่ครอบคลุม ความสะดวกและยึดหยุ่นจึงเป็นที่ต้องการมากสุดดังนั้นไม่ว่าทำงานอะไร เหล่า Millennial จึงไม่รอ และใช้ตัวเองเป็นที่ตั้งเสมอ

ส่งผลให้งานที่เงื่อนไขมาก กฎระเบียบเพียบ มีข้อผูกมัดเยอะ และจำกัดโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ จะถูกตัดออกจาก List ทันที จน Freelanceคือรูปแบบการทำงานที่สอดคล้องกับ Lifestyle พวกเขามากสุด และยังทำให้ต่อไปตลาดแรงงานมีสัดส่วนคนเก่งไร้สังกัดเพิ่มขึ้น

บวกลบดูแล้วประหยัดกว่าและถามความคืบหน้าได้เสมอ : ปัจจัยถัดมาที่ทำให้Freelance จะยิ่งเป็นต้องการในอนาคต คือเครือข่ายการสื่อสารที่ครอบคลุมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ทั้ง Smart Device และ Computer ที่สามารถส่ง-รับ สั่งและติดตามความคืบหน้าได้เสมอ โดยที่เวลาและสถานที่ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกบริษัท

เมื่อ Trend การทำงานเป็นไปในรูปแบบนี้ ภาระค่าใช้จ่ายเรื่องอาคารสำนักงาน และสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานประจำ จึงลดลงหรือค่อยๆ หมดไป ผลดีที่เกิดขึ้นคือบริษัทดำเนินธุรกิจได้คล่องตัวขึ้น

แต่ก็ต้องแลกกับความสัมพันธ์แบบเห็นหน้าค่าตากันที่จะลดลง จึงมีความเป็นไปได้สูงว่า Freelanceทั้งแบบประจำและขาจร อาจไม่เคยพบหน้ากันเลย ทั้งที่ร่วมงานกันบ่อยๆ ก็ตาม               

อายุและวุฒิการศึกษาไม่ใช่ข้อจำกัด : เมื่อสิ่งที่เชื่อมโยงคนทำงานเข้าด้วยกันเป็นตัวงาน ไม่ใช่อาคารสำนักงานและบริษัทอีกต่อไป เกณฑ์ที่ใช้วัดว่าใครจะได้งานจึงเปลี่ยนจากอายุและวุฒิการศึกษา เป็นฝีมือและผลงานที่ผ่านมา

ส่งผลให้พนักงานประจำทยอยหายไปจากตลาดแรงงาน โดยมี Freelanceเข้ามาแทนที่ งานแต่ละชิ้นไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จึงประกอบไปด้วย คนที่มีความชำนาญเฉพาะทางมากมายจากหลายช่วงวัย 

วันข้างหน้าช่วงวัยในทำงานอาจกว้างออกไป วัยรุ่นอายุไม่ถึง 18 ปีที่เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่าน Online Course มากมาย จนฝีมือเป็นที่ยอมรับ อาจได้รับความไว้วางใจให้มีส่วนสำคัญใน Project ใหญ่ ขณะเดียวกันผู้สูงอายุอีกมากที่จะใช้ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่สั่งสมมา ทำงานสร้างรายได้ต่อไปแม้เลยวัยเกษียณแล้วก็ตาม

กำลังความสามารถเป็นเกณฑ์กำหนดเพดานรายได้ : คำตอบสุดท้ายของคำถามว่า “ทำไมในอนาคตตลาดแรงาน จึงจะเต็มไปด้วยFreelance?” คือ เมื่อสามารถเลือกทำงานได้อย่างอิสระ คนทำงานจึงเลือกได้เองว่ารับงานมากน้อยแค่ไหนในแต่ละเดือน เพื่อให้ค่าตอบแทนเพียงพอสำหรับใช้จ่ายในช่วงเวลานั้น และถ้าอยากพักผ่อนก็สามารถเลือกงดรับงานได้

ส่วนถ้าช่วงไหนจำเป็นต้องใช้เงินมากขึ้นก็รับเพิ่มงานขึ้นได้ ชีวิตลงตัวที่สามารถกำหนดได้เอง ทั้งรายได้และตารางเวลา คล้ายการขยับจากเบาะหลังไปนั่งจับพวงมาลัยเพื่อควบคุมรถด้วยตัวเอง จึงทำให้คนวัยทำงานส่วนใหญ่เลือกเป็น Freelance กันมากขึ้น  / entrepreneur

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer