Digital Transformation ได้เปลี่ยนทุกสิ่ง ไม่เว้นแต่ งานพีอาร์ ที่จากเดิมทำงานอยู่บนคำว่า ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นหลัก สู่การทำอะไรที่หลากหลายเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสื่อที่มีดิจิทัลเข้ามาเป็นแรงกระแทก ให้ปรับตัวเองสู่สื่อออนไลน์ บล็อกเกอร์

หรือแม้แต่ผู้คนทั่วไป ที่ใช้สื่อออนไลน์เป็นกระบอกเสียงในการบอกเล่าเรื่องราวถึงความพอใจ และไม่พึงพอใจในแบรนด์

และการมาของเทคโนโลยี ยังทำให้งานพีอาร์ได้เปลี่ยนไป เพราะการเติบโตของประชากรดิจิทัลนั้นได้สร้างแรงกดดันและงานที่เพิ่มขึ้นให้กับพีอาร์

เพราะในวันนี้ อาชีพพีอาร์ต้องประกอบด้วย Social Marketing – Content Marketing – SEO  และ Traditional PR

งานที่เพิ่มขึ้นของพีอาร์ที่นอกเหนือจากการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ และเช็กข่าวสารต่างๆ ที่สื่อได้ลงให้ในรูปแบบเดิมๆ แล้ว ยังต้องมีการทำ Content Marketing, Social Media, Influencer Relations และอื่นๆ ที่ยาวเป็นหางว่าว บนงบการทำพีอาร์ที่มีอยู่จำกัด เพราะแต่ละองค์กรต่างมองว่า ทีมพีอาร์ = การใช้สัมพันธภาพที่ดีกับสื่อในการให้ลงข่าวเท่านั้น

ในงานสัมมนา Public RelationSHIFT : Digital PR ปรับให้ทัน วันโลกเปลี่ยน ที่ Moonshot จัดขึ้น ปอง จักรพงษ์ คงมาลัย Managing Director บริษัทดิจิทัลพีอาร์ Moonshot Digital ได้บอกกับเราว่าการปรับตัวสู่ Digital Transformation ไม่มีสูตรสำเร็จ แต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

แล้ว งานพีอาร์ ยุคนี้ต้องทำอย่างไร

ปองบอกกับเราว่าสิ่งที่พีอาร์ต้องทำในวันนี้คือ

1. เปิดโอกาสให้คน Trial & Error ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานรู้สึกอยากที่จะลองผิดและลองถูก แต่เมื่อผิดแล้วควรลองใหม่ไปเรื่อยๆ บนความน่าจะเป็นและเทรนด์ใหม่ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

ซึ่งการลองผิดลองถูกนั้นเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดี ที่จะให้พีอาร์ได้เรียนรู้ว่าสิ่งไหนตรงใจลูกค้ามากที่สุด มากกว่านำความสำเร็จของคนอื่นมาทำตาม เพราะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเหมือนตัวอย่างที่เรานำมาใช้

 2. พีอาร์กับเทคโนโลยี คือเพื่อนกัน ไม่ใช่ศัตรูของกันและกัน จงใช้เทคโนโลยีวัดผลพีอาร์ ด้วย Business Result ที่วัดผลสำเร็จทางธุรกิจ ไม่ใช้ Vanity Metrics ที่เป็นการวัดผลที่ฉาบฉวย และไม่สำคัญกับธุรกิจมากนัก อย่างเช่นยอด View, Like, Share การดาวน์โหลด เป็นต้น ซึ่งค่าต่างๆ เหล่านี้ สามารถใช้พลังเงินในการซื้อให้เกิดผลตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

3. Connection & Network ยังเป็นสิ่งสำคัญ แต่ต้องมี Digital Approach จากการเกิดใหม่ของสื่อที่มีอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหน้าที่ของพีอาร์คือการสื่อสารที่เหมาะสมไปยังสื่อต่างๆ เพื่อให้สื่อสามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากการพีอาร์ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เพราะในวันนี้มากกว่า 70% ของนักข่าวในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ยังเชื่อใน Press Release เพราะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่ถูกกลั่นกรองออกมาจากแบรนด์

และสุดท้าย เมื่อคิดจะทำอะไรแล้ว ทำควรโดยไม่ต้องรอเทรนด์ เพราะในโลกวันนี้มีเครื่องมือในการสื่อสารใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ภายใต้คอนเนกชั่นที่ดีกับสื่อต่าง ๆ แบบเดิมตามสไตล์ของ PR

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer