โฆษณาที่หายไปเริ่มกลับมาแล้ว เชื่อว่าปีนี้คงได้ยินหลายๆ คนพูดเช่นนั้น

รวมถึงสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ที่ได้ออกมาบอกว่าในปีนี้ สื่อโฆษณาจะกลับมาเติบโต 4% จากเดิมที่เคยติดลบ 7% ในปีที่ผ่านมา

และการเติบโตของสื่อโฆษณายังเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องไปถึงปีหน้าด้วยเช่นกัน

สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ได้วิเคราะห์ว่าในปี 2562 ธุรกิจโฆษณาจะมีการเติบโตประมาณ 4.1% หรือมีมูลค่า 121,286 ล้านบาท

และการเติบโตนี้มาจากอะไร

1. เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโต

สมาคมมีเดีย เอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ได้คาดการณ์การเติบโตของสื่อโฆษณาปีนี้ว่าจะเติบโต 4% โดยสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีการเติบโตสูงสุดถึง 21%

รองลงไปคือสื่ออินสโตร์ เพิ่มขึ้น 16% สื่อกลางแจ้งเพิ่มขึ้น 6% ส่วนสื่อโรงภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์โดยรวม (ดิจิทัลทีวี เคเบิ้ลทีวีและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม) เพิ่มขึ้น 4% เท่ากัน และสื่อวิทยุเพิ่มขึ้น 3%

สำหรับสื่อที่มีการใช้สื่อเท่าเดิมหรือไม่มีเปลี่ยนแปลงคือ สื่อในการเดินทาง (Transit)

และสื่อที่มีการใช้ลดลงคือหนังสือพิมพ์ ลดลง 21% และสื่อนิตยสาร ลดลง 34% ซึ่งการลดลงของสื่อสิ่งพิมพ์มาจากสื่อสิ่งพิมพ์ได้ปิดตัวลง และบางสื่อได้ย้ายแพลตฟอร์มจากสื่อกระดาษไปสู่สื่อออนไลน์

การเติบโตของสื่อโฆษณาในปีนี้มาจากเศรษฐกิจในประเทศไทยที่กลับมาสดใส จากที่ชะลอตัวไปในช่วง 2ปีที่ผ่านมา และการเติบโตนี้ส่วนหนึ่งมาจากภาครัฐที่ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การเปิดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ การส่งออก และการท่องเที่ยว รวมถึงการส่งสัญญาณการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้สร้างความมั่นใจให้นักธุรกิจและภาคเอกชนหันมาลงทุนมากขึ้น และประชาชนกลับมาใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและการลงทุนมากขึ้นด้วย

และทั้งหมดนี้จะส่งผลถึงปีหน้าอย่างแน่นอน

2. สื่ออินเทอร์เน็ตยังคงเติบโตสูงสุด

ในปี 2562 สื่ออินเทอร์เน็ตยังเป็นสื่อที่มีการเติบโตสูงสุด ด้วยการเติบโตที่เพิ่มขึ้นประมาณ 25% ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากผู้ประกอบการที่มีการโยกเงินจากสื่อทีวีไปใช้ในสื่ออินเทอร์เน็ต ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น

3. สื่อกลางแจ้ง-ทรานซิทสดใส เพราะเลือกตั้ง

สมาคมมีเดียเอเยนซี่ฯ ได้คาดการณ์ไว้ว่า ในปีหน้าที่มีการเลือกตั้ง จะส่งผลดีต่อสื่อกลางแจ้งและสื่อทรานซิท โดยเฉพาะสื่อทรานซิท ที่มีการเติบโต 5% จากปี 2561 ที่มีการเติบโตแบบทรงตัว

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer