The Dairy Council for Northern Ireland หรือองค์กรส่งเสริมการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์จากนมแห่งประเทศไอร์แลนด์เหนือ ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์จากนม เป็นเวลากว่าหลายทศวรรษแล้วที่องค์กรแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับนมและผลิตภัณฑ์จากนมที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภค อาทิ ข้อมูลทางโภชนาการ, คุณประโยชน์, ปริมาณที่แนะนำในการบริโภค อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางสำคัญในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และอัพเดตผลการวิจัยที่เชื่อถือได้ให้กับนักวิจัยในสายงานเกี่ยวข้องทั่วโลก ภายใต้การควบคุมดูแลมาตรฐานที่เคร่งครัดเพื่อผู้บริโภคแห่งสหภาพยุโรป (European Union) The Dairy Council for Northern Ireland รับรองว่านมและผลิตภัณฑ์จากนมจากสหราชอาณาจักรผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีที่พิถีพิถันเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยม พร้อมคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน โดยในแต่ละปีส่งออกนมและผลิตภัณฑ์จากนมมากกว่าปีละ 1,000 ล้านลิตร

ไมค์ จอห์นสตัน ประธานองค์กรส่งเสริมนมและผลิตภัณฑ์จากนมแห่งประเทศไอร์แลนด์เหนือ The Dairy Council for Northern Ireland กล่าวว่า “องค์กรส่งเสริมการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์จากนมแห่งประเทศไอร์แลนด์เหนือได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสหภาพยุโรปเพื่อขยายอุตสาหกรรมการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์จากนมไปยังหลายประเทศทั่วโลก เล็งเห็นถึงความสามารถในการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์จากนมในกลุ่มประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทย มุ่งเน้นการทำธุรกิจในรูปแบบ business-to-business หรือ B2B โดยภายในปี 2563 ตั้งเป้าอัตราการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทยขึ้นเป็น 10 เปอร์เซ็นต์”

สหราชอาณาจักรตระหนักถึงพันธสัญญาต่อผู้บริโภคในการผลิตนมและผลิตภัณฑ์จากนมให้ได้คุณภาพสูงสุดภายใต้การควบคุมดูแลของสหภาพยุโรป ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับมาตรการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อาทิ การลงทะเบียนและเข้ารับการตรวจสอบจากกระทรวงการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของฟาร์มโคนมและโรงงานบรรจุ, การตรวจสอบวัตถุดิบที่จะนำมาใช้เป็นอาหารโคนม, การจัดส่งนมสด, กระบวนการแปรรูป, และการจัดจำหน่าย อย่างสม่ำเสมอเพื่อการันตีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน

นอกเหนือจากข้อกำหนดด้านมาตรฐานและการตรวจสอบต่างๆ แล้ว ภูมิประเทศและภูมิอากาศ อีกทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมอีกด้วย

สหราชอาณาจักรตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีฝนตกชุกซึ่งเอื้อต่อการเจริญเติบโตของหญ้าเขียว อาหารหลักและแหล่งอาหารสำคัญของโคนม ดังนั้นจึงสามารถปลูกหญ้าเขียวให้เพียงพอต่อจำนวนโคนมได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องใช้สารเคมีในการเร่งการเจริญเติบโต ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าโคนมได้รับสารอาหารเพียงพอเพื่อผลิตน้ำนมที่มีคุณค่าครบถ้วน

หากกล่าวถึงความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมแล้ว ฟาร์มโคนมและโรงงานบรรจุในสหราชอาณาจักรล้วนแต่เป็นกิจการที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน จนเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและบริษัทคู่ค้าที่สำคัญในการผลิตและส่งต่อผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภค นมและผลิตภัณฑ์จากนมจากสหราชอาณาจักรผลิตและส่งออกไปยัง 80 ประเทศทั่วโลก หากกล่าวถึงเคล็ดลับความสำเร็จ ก็คงเป็นการตั้งมาตรฐานคุณภาพที่สูงและคงที่เพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภค ประกอบกับกรรมวิธีผลิตอันพิถีพิถันเพื่อให้ได้นมและผลิตภัณฑ์จากนมที่ดีมีคุณภาพสูงสุด

เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้วที่นมและผลิตภัณฑ์จากนมจากสหราชอาณาจักรส่งออกมายังประเทศไทย ตกลงร่วมมือทำธุรกิจกับบริษัท สยามฟู้ดส์ เซอร์วิส จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพพรีเมียม โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าหลัก คือลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร, โรงแรม, และผู้ผลิตอาหารทั่วราชอาณาจักร

เกี่ยวกับ Dairy Council for Northern Ireland

The Dairy Council for Northern Ireland หรือองค์กรส่งเสริมการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์จากนมแห่งประเทศไอร์แลนด์เหนือ ตั้งอยู่ที่เมืองเบลฟาสต์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์จากนมแห่งประเทศไอร์แลนด์เหนือ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณประโยชน์ที่มากมายจากผลการวิจัยต่างๆ, งานสัมมนา, และแคมเปญที่จัดขึ้น เพื่อโน้มน้าวให้ประชาชนหันมาบริโภคนมและผลิตภัณฑ์จากนมให้มากขึ้น ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dairycouncil.co.ukอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer