การตลาด 2018 ไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็ก แต่เป็นยุคของ “ปลาที่ใช่”

การแข่งขันยุคใหม่ไม่ใช่ ปลาใหญ่กินปลาเล็ก หรือปลาไวย่อมได้เปรียบ แต่คือยุคของ ปลาที่ใช่

เพราะปลาที่ใช่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้แบรนด์อยู่รอดปลอดภัยในยุคปัจจุบัน

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ได้แนะนำกับนักการตลาดในงาน “Marketing Day 2018” ที่ผ่านมา

อรรถพลแนะนำว่าการเป็นปลาที่ใช่ จะต้องประกอบด้วย ความ “ใช่” ทั้ง 5 ได้แก่

 

Right People คนที่ใช่

ดิจิทัลได้เข้ามาปรับเปลี่ยนผู้บริโภคให้มีความเป็นปัจเจกชนมากขึ้น และความปัจเจกชนนี้ได้แบ่งผู้บริโภคออกเป็นเซกเมนต์ย่อยๆ ที่มีความต้องการเฉพาะเจาะจงมากกว่าที่ผ่านมา

ในยุคนี้จึงเป็นยุคของการทำ Personalized Marketing การตลาดระดับบุคคล

นักการตลาดที่จะพาแบรนด์ประสบความสำเร็จในยุคนี้ได้ จะต้องเริ่มจากการวางกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ให้ชัดเจน และนำเสนอสินค้าหรือบริการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ โดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างตรงจุด

 

Right Product สินค้าที่ใช่

สินค้าที่ใช่ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน อาจจะไม่ใช่สินค้าที่มีคุณภาพเสมอไป

เพราะสินค้าที่ใช่ในวันนี้ ต้องมาจากความต้องการของลูกค้าบน Customer Centric ที่สามารถแก้ Pain Point แก้ปัญหาในชีวิตของลูกค้าได้

การที่แบรนด์จะพัฒนาสินค้า หรือบริการที่ใช่ บน Customer Centric ที่ถูกต้อง แบรนด์จะต้องใช้ความพยายามในการใกล้ชิดกับผู้บริโภคให้มากที่สุด และทําความเข้าใจกับความต้องการของพวกเขาให้ได้อย่างถ่องแท้

 

Right Purpose วัตถุประสงค์ที่ใช่

การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในวันนี้มาจากอารมณ์ 90% และเหตุผล 10% ซึ่งทำให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับอารมณ์และจิตใจในการประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้ามากขึ้น

การขายสินค้าดี ราคาถูก อาจจะไม่ใช่สิ่งที่จะตัดสินความสำเร็จของธุรกิจได้เสมอไป แต่การขายสินค้าที่ตอบโจทย์ด้านจิตใจจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมากกว่า

ดังนั้นการทำตลาดต้องตอบโจทย์ด้านจิตใจ นักการตลาดจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้าง Purpose ของแบรนด์ที่ชัดเจน เพื่อสื่อสารให้ผู้บริษัทรับรู้ได้ว่าแบรนด์คือส่วนหนึ่งในชีวิตของเขา ที่มีความเชื่อและความคิดที่คล้ายๆ กัน

มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ให้อะไรกับโลกใบนี้แบบตั้งใจจริงมากกว่าการขายสินค้าและบริการ

ความรับผิดชอบทางสังคมหรือ CSR จึงไม่ใช่แค่กิจกรรมชั่วคราว แต่ถูกฝังลงไปในขั้นตอนและแนวคิดของสินค้าด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อเลือกแนะนำของลูกค้าเป็นอย่างมาก

 

Right Approach & Right Time ถูกวิธี ถูกที่ ถูกเวลา

สิ่งที่ใช่ เรื่องที่ 4 และ 5 ส่วนใหญ่แล้วจะมาด้วยกัน คือการทำตลาดแบบถูกวิธี ถูกที่ ถูกเวลา

เพราะโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในยุคที่ผู้บริโภคเป็นใหญ่แบรนด์ต้องสร้างความเข้าใจใน Customer Journey ที่มีความยุ่งเหยิงในการตัดสินใจที่มากขึ้น

หน้าที่ของนักการตลาดคือการนำแบรนด์เข้าไปอยู่ใน Customer Journey ของผู้บริโภคให้ถูกวิธี ถูกที่ และถูกเวลา เชื่อมประสบการณ์ของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์แบบไร้รอยต่อ โดยไม่มีเส้นกั้นระหว่าง online และ offline อีกต่อไป

 

นักการตลาดในยุคนี้จึงต้องมองภาพใหญ่ให้ชัดเจน และนำการเปลี่ยนของเทคโนโลยี สู่ยุคของ  Connected Cloud, Chatbots, Big Data Data Analytic IoT, AI. Machine Learning และอื่นๆ ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจให้เหมาะสม เพื่อพาแบรนด์ตัวเองให้เป็นแบรนด์ที่ “ใช่” ในใจผู้บริโภค

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer