บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ส่งรายงานผลประกอบการประจำปี 2561 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุป ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 199,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,544 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น 3.9%

ขณะที่มีค่าใช้จ่าย 208,558 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19,468 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น 10.3%

ปี 2561 ขาดทุนสุทธิ 11,569 ล้านบาท จากปี 2560 ขาดทุน 2,072 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,497 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น 458.3%

ประเด็นสำคัญด้านรายได้

รายได้จากค่าโดยสารประมาณ 160,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.8%

ผลกระทบจากการแข็งของค่าเงินบาท ทำให้รายได้เมื่อคิดเป็นเงินบาทลดลง 4,685 ล้านบาท

ผลกระทบจากการชะลอตัวอย่างรุนแรงของตลาดนักท่องเที่ยวจีน ทำให้จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นโดยรวมเพียง 1.2%

รายได้ค่าโดยสารเส้นทางบินในประเทศ มีจำนวน 9,854 ล้านบาท ลดลง 1,779 ล้านบาท ลดลงคิดเป็น 15%

ประเด็นสำคัญด้านค่าใช้จ่าย

ค่าน้ำมัน 60,096 ล้านบาท คิดเป็น 28.8% ของค่าใช้จ่ายโดยรวม และเพิ่มจากปีก่อน จำนวน 9,881 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น 19.7% เพราะราคาน้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้น 30.1%

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 30,875 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,173 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น 3.9%

ค่าซ่อมแซมและซ่อมบำรุงอากาศยาน 20,088 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,841 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น 16.5%

ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่ จำนวน 15,017 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,735 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น 33.1%

อ่านรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

Thai-รายงานผลการดำเนินงาน-2561อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer