“ธนชาต” จับมือ “จุฬาฯ” เปิดโครงการ “Thanachart Digital Bizz Challenge 2019” ประกวดนวัตกรรมดิจิทัลด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ระดับอุดมศึกษา ชิงรางวัลรวมมูลค่า 235,000 บาท แนะ 4 แนวทางสอดรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคปัจจุบัน

ธีรชาติ จิรจรัสพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน Enterprise Digital ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และหัวหน้าโครงการ Thanachart Digital Bizz Challenge 2019 เปิดเผยว่า ธนาคารธนชาตต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้นำเสนอแผนงานเรื่อง ‘นวัตกรรมดิจิทัลทางการเงิน’ (Digital Banking Innovation) เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง และเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัล (Digital Community)

ล่าสุด “ธนชาต” ร่วมกับ “ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เปิดตัวโครงการ “Thanachart Digital Bizz Challenge 2019” เพื่อเป็นเวทีประกวดนวัตกรรมดิจิทัลด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชิงรางวัลรวมมูลค่า 235,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และโอกาสในการศึกษาดูงานที่ธนาคารธนชาต

ทั้งนี้ การประกวดดังกล่าวจะครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการของลูกค้า โอกาสทางธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ การบริการทางการเงินหรือการตลาด การกำหนดแผนงานและกรอบเวลาทำงาน รวมถึงประมาณการผลลัพธ์ของโครงการดังกล่าว

ธีรชาติกล่าวอีกว่า บริษัทยังเดินหน้าให้ความสำคัญกับด้านเทคโนโลยี โดยมีการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพด้าน Digital Sales & Marketing และโครงการ Digital Partnership with Fintech เพื่อให้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ

สำหรับหลักการคิดนวัตกรรมเพื่อรับมือกับผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ธีรชาติแนะนำว่าต้องคำนึงถึง 4 องค์ประกอบที่สำคัญ คือ (1) คำนึงถึงมุมของลูกค้าว่าต้องการอะไร และในอุตสาหกรรมนี้มีใครทำอะไรบ้าง (2) จะแก้ปัญหาเพนพอยต์ให้ลูกค้าได้อย่างไร (3) วางแผนแบบมีไทม์ไลน์ชัดเจน และ (4) ประมาณการและวัดผลว่าเมื่อทำแล้วลูกค้าจะได้อะไร ธนาคารจะได้อะไร และสังคมจะได้อะไร

ปัจจุบันธนชาตมีฐานลูกค้าประมาณ 4 ล้านบัญชี

มีผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น Thanachart Connect ประมาณ 1.2 ล้านบัญชี (1.2 ล้านดาวน์โหลด) และเป็นผู้ที่ใช้งานประจำ (Active User) 7.2 แสนบัญชีอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer