ผลดำเนินงาน กลุ่มบริษัทการบิน

กำไรสุทธิ Q1/62 กำไรสุทธิ Q1/61 เปลี่ยนแปลง
THAI 445.44 2,716.92 (83.3%)
NOK (304.16) (26.88) (1,031.49%)
AAV 497.20 1,004.11 (50.48%)
BA 504.33 710.46 (29.01%)

ที่มา: SET.OR.TH / หน่วย: ล้านบาท

ในบรรดาสายการบินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2562 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561 ปรากฏว่า สายการบินนกแอร์มียอดขาดทุนประมาณ 304 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2561 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นถึง 1,031.49%

สายการบินนกแอร์อธิบายว่า บริษัทลดขนาดฝูงบินเพื่อลดค่าใช้จ่าย ทำให้จำนวนผู้โดยสารลดลง ปรับตารางการบินช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว ผู้โดยสารจากจีนลดลง ราคาตั๋วที่ลดลงเพราะการแข่งขันที่รุนแรงอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer