ตลาดมหาวิทยาลัยเอกชน โอกาสหรือวิกฤติ ? วิเคราะห์สถานการณ์มหาวิทยาลัยเอกชนล่าสุด

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอยู่ในภาวะวิกฤต จากเด็กเกิดน้อยลง จนทยอยปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชน และทำให้หลายต่อหลายคนตื่นตระหนกในสิ่งที่เกิดขึ้น

แต่ในความจริงแล้ว ในคำว่าวิกฤต ไม่ได้หมายความว่าวิกฤตไปเสียหมด เพราะในนั้นยังมีโอกาสที่ซ่อนอยู่ ถ้ารู้จักทำตลาดและหาความแตกต่างของตัวเองให้เจอ

แม้หลายปีที่ผ่านมาจะมีมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็กปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในปีที่ผ่านมาเมื่อดูที่จำนวนนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเอกชนกลับเติบโตด้วยยอดนักศึกษาใหม่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 มากถึง 2,129 คน

การเพิ่มขึ้นของนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเอกชน เป็นการเพิ่มขึ้นทุกระดับ ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก และส่วนใหญ่มาจากมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียง

 

สิ่งที่ทำให้ธุรกิจมหาวิทยาลัยเอกชนมีนักศึกษาใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาจาก

1. มหาวิทยาลัยเอกชนมีการปรับตัวเอง หาเอกลักษณ์และตัวตนของมหาวิทยาลัยตัวเองให้ชัดเจน และโดนใจคนรุ่นใหม่มากขึ้น เช่น มหาวิทยาลัยหอการค้า คือมหาวิทยาลัยของเด็กหัวการค้า, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครีเอทีฟยูนิเวอร์ซิตี้ เป็นต้น

2. ปรับปรุงหลักสูตรและคุณภาพของการเรียนการสอน พร้อมเครื่องมือที่มีความทันสมัย โดยเน้นไปที่หลักสูตรที่เฉพาะเจาะจงเข้ามาเป็นทางเลือกแทนหลักสูตรที่เรียนแบบกว้างๆ เป็นจุดขายเชิญชวนนักเรียนที่กำลังจะตัดสินใจเรียนต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรนี้มหาวิทยาลัยได้นักศึกษาใหม่จากหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงานมากขึ้น

3. มีการเปิด Open House ให้นักเรียนที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศ และการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ก่อนตัดสินใจเลือกสมัครเข้าเรียน ทำให้นักเรียนที่พอมีฐานะเลือกที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเอกชนแทนมหาวิทยาลัยรัฐ ที่เป็นมหาวิทยาลัยรัฐจำกัดรับ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่บริหารในรูปแบบระบบราชการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากการมองเห็นบรรยากาศต่างๆ ที่ตรงกับจริตมากกว่า

การที่มหาวิทยาลัยเอกชนเติบโตด้วยจำนวนนักศึกษาใหม่มากขึ้น ได้กลายเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ท้าทายของมหาวิทยาลัยรัฐจำกัดรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพราะในปีที่ผ่านมาจำนวนนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าว มียอดนักศึกษาที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยรัฐจำกัดรับ ที่ปัจจุบันมีอยู่ 8 แห่ง ที่มีอัตราการลดลงของนักศึกษาใหม่อย่างน่าตกใจ โดยในปี 2560 มีนักศึกษาใหม่จาก 51,041 คน เหลือเพียง 27,797 เท่านั้น และเป็นการลดลงทุกระดับปริญญาทั้ง ตรี โท และเอก

ทั้งนี้ การลดลงของมหาวิทยาลัยรัฐจำกัดรับ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไม่ได้มาจากมหาวิทยาเอกชนเพียงกลุ่มเดียวแต่ยังมาจากมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีการบริหารการจัดการอิสระแยกจากระบบราชการมีการขยายวิทยาเขตไปยังต่างจังหวัด เพื่อดักนักเรียนต่างจังหวัดที่ไม่อยากเข้ามาเรียนกรุงเทพฯ เพราะด้วยเหตุผลต่างๆ ให้มีทางเลือกที่มากขึ้น

การที่มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐขยายวิทยาเขตไปต่างจังหวัด เพราะมองเห็นการลดลงของเด็กนักเรียนมัธยมที่ลดลงต่อเนื่องทุกปีจากอัตราเด็กเกิดใหม่ที่น้อยลง และเทรนด์ของพฤติกรรมนักเรียนที่มีค่านิยมเรียนมหาวิทยาลัยในจังหวัดตัวเองมากขึ้นทุกๆ ปี

และการที่มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวได้ จึงต้องหากลุ่มนักศึกษาใหม่ๆ เข้ามาเสริมพลังให้กับมหาวิทยาลัยตัวเอง ด้วยการเปิดวิทยาเขตและหลักสูตรพิเศษต่างๆ แย่งชิงส่วนแบ่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง

อย่างเช่นมหาวิทยาลัยเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีการเปิดวิทยาเขตในต่างจังหวัดหลายวิทยาเขตด้วยกัน เป็นต้น

และการขยายวิทยาเขตและเปิดรับนักศึกษาใหม่อย่างต่อเนื่องนี่เอง ทำให้มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐมีจำนวนนักศึกษาใหม่ในปี 2561 เพิ่มขึ้น 26,793 คน จากปี 2560 และเป็นการเพิ่มขึ้นทุกระดับปริญญาเช่นกัน

ทั้งนี้ทั้งนั้น แม้เด็กนักเรียนไทยจะมีการสอบ GAT PAT และอื่นๆ อีกมากมาย แต่เด็กไทยในวันนี้ถือว่ามีโอกาสและทางเลือกทางการศึกษามากกว่าเด็กไทยในรุ่นก่อน ที่ต้องแข่งขันอ่านหนังสือกันอย่างหนัก เพื่อแย่งชิงเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่เปิดรับนักศึกษาในจำนวนที่น้อยกว่า และมีคู่แข่งที่เข้าร่วมแข่งขันที่มากกว่า

เมื่อน้องๆ มีโอกาสได้เรียนตามมหาวิทยาลัยที่ต้องการแล้ว Marketeer ขอเป็นหนึ่งแรงใจที่จะส่งให้น้องๆ ได้เรียนจบมาทำงานตามที่คาดหวังไว้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ตลาดมหาวิทยาลัยเอกชน

Marketeer FYI

สถาบันอุดมศึกษาไทยมี 10 ประเภท

กลุ่มมหาวิทยาลัย

– มหาวิทยาลัยรัฐจำกัดรับ 8 มหาวิทยาลัย

– มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ 2 มหาวิทยาลัย

– มหาวิทยาลัยกำกับรัฐ 24 มหาวิทยาลัย

– มหาวิทยาลัยเอกชน 43 มหาวิทยาลัย

– มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 มหาวิทยาลัย

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 มหาวิทยาลัย

อื่นๆ

– วิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง

– สถาบันเอกชน 11 แห่ง

– วิทยาลัยเอกชน 19 แห่ง

– สถานศึกษานอกสังกัด 10 แห่ง

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer