“เซ็นทรัล” เปิด 3 โครงการนำร่อง จ.อุดรธานี ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ยกระดับรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และผลิตแรงงานตามดีมานด์ตลาด

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และที่ปรึกษา Central Group Sustainability กล่าวว่า ปัจจุบันโลกธุรกิจต้องสร้างความยั่งยืนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติ ‘การพัฒนาคน’ ‘สิ่งแวดล้อม’ และ ‘การสร้างความร่วมมือ’

ดร.ประสารกล่าวอีกว่า โจทย์สำคัญไม่ใช่เฉพาะภาครัฐที่จะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ เท่านั้น หากรวมถึงกลุ่มเซ็นทรัลที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งทำสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า อุดรธานีเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ มีความสำคัญทั้งในด้านการคมนาคม การท่องเที่ยว การศึกษาและเศรษฐกิจชุมชน อีกทั้งบริษัทเห็นถึงศักยภาพในอนาคต

โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” จึงนำร่อง ‘ทำ’ ที่จังหวัด ‘อุดรธานี’

Win-Win ทั้ง ‘เกษตรกร’ และเซ็นทรัล ชาวบ้านได้ขาย ห้างได้ทราฟฟิก

ศุภกร สนิทวงค์ชัย (ท็อป) เจ้าของกิจการ ร้านรำไพขนมไทย เล่าว่า จุดอ่อนของร้านค้าขายของทั่วไปคือมีลูกค้าที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ และไม่สามารถขยายฐานลูกค้าได้

หลังจากเข้าร่วมกับโครงการ “จริงใจ Farmers’ Market” จ.อุดรธานี ร้านขนมไทยก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นภายในหนึ่งวัน

ปัจจุบันโครงการจริงใจ Farmers’ Market ตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จ.อุดร เปิดมาแล้วกว่า 7 เดือน มีเกษตรกรเข้าร่วมจาก 54 ตำบล จำนวน 350 ครัวเรือน จำนวนสมาชิก 1,050 คน สร้างยอดขายกว่า 22 ล้านบาท

เกษตรกรก็มีรายได้ราว 42,850 บาทต่อเดือน จากเดิม 13,500 บาทต่อเดือน

ท็อปเล่าว่า เมื่อร้านค้าตั้งขายอยู่ในห้างก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต่อมาเริ่มขยายเป็นร้านค้าป๊อปอัพในเซ็นทรัลอีสต์วิล และเซ็นทรัลเวสต์เกต และเตรียมไปตั้งร้านขายที่เซ็นทรัลเวิลด์

ล่าสุด ร้านรำไพขนมไทย มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 1 แสนบาท!

อีกเสียงจากวรรณภา คงสมมาตย์ เจ้าของร้าน บ้านสวน P&P ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี มองว่า ตลาดจริงใจฯ ให้โอกาสผู้ประกอบการตัวเล็กๆ ได้มีพื้นที่ขายในห้าง พัฒนาคุณภาพของชาวบ้าน

ส่วนร้านขายขนมเล็กๆ ของ วรรณภา ก็มีรายได้มากกว่า 6,000 บาทต่อเดือน

แนวคิดตลาดจริงใจฯ เป็นกลยุทธ์การตลาดแบบ win-win ขณะที่ร้านค้าได้ขายศูนย์การค้าก็ได้ยกระดับผู้ประกอบการให้เป็นร้านค้ามีระดับ เพื่อเติมเต็มความต้องการของคนเดินห้างที่ต้องการสินค้าที่มีถูก ดี และมีคุณภาพ

ทั้งนี้ ตลาดจริงใจฯ เปิดไปแล้ว 4 แห่ง ได้แก่ เชียงราย ขอนแก่น พะเยา อุดรธานี และบริษัทวางแผนจะเปิดอีก 10 แห่งภายในปี 2562 ได้แก่ อุบล สิงห์บุรี พิจิตร เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี โคราช หาดใหญ่  แจ้งวัฒนะ และรัตนาธิเบศร์

สนับสนุน 4 แสน เนรมิตอาคาร ‘ผัก’

อภิชาต ชุมนุมมณี ผอ.โครงการชลประทาน จ.อุดรธานี กล่าวว่า “กลุ่มเซ็นทรัล” สนับสนุนงบประมาณ 400,000 บาท เพื่อปรับปรุงอาคารเก่าของกรมชลฯ ให้เป็นอาคารคัดบรรจุผักสำหรับตำบลบ้านนาดี

นอกจากนี้ ทีมงาน ‘Tops Supermarket’ ยังได้เข้ามาให้คำแนะนำแก่ชุมชนเกี่ยวกับวิธีการคัด บรรจุให้สวยงาม และการใช้วัสดุพื้นถิ่นที่สามารถหาได้ง่ายภายในชุมชน

“กลุ่มเซ็นทรัล” ยกระดับผลผลิตของวิสาหกิจชุมชนปลูกผักตำบลบ้านนาดีให้อยู่ที่ 2-3 ตันต่อเดือน และขยายตลาดให้ชุมชน ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาลอุดร  โรงพยาบาลค่ายประจักษ์  ตลาดจริงใจอุดร  ตลาดร่มเขียว รวมถึง Tops

นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการเซ็นทรัลทำ-ประชารัฐ, โครงการเซ็นทรัลทำ, โครงการจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ และโครงการ Centrality

เชื่อมโลกธุรกิจ-การศึกษา เขียน ‘ตำรา’ พัฒนาอาชีวะ

“กลุ่มเซ็นทรัล” จับมือ “กระทรวงศึกษาธิการ” ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาสถานศึกษาเป็นเวลา 5 ปี ผ่าน “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” (Partnership School Project)

ปัจจุบันมีสถานศึกษา 7 แห่งที่อยู่ภายใต้การพัฒนาของกลุ่มเซ็นทรัล ทั้งหมด 4 โรงเรียน และ 3 วิทยาลัย  ได้แก่ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์, โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้, โรงเรียนบ้านหนองนาคำ, โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี, วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และวิทยาลัยเทคนิคตรัง

โดยบริษัทเริ่มต้นจากความคิดว่าต้องการสร้างสายอาชีพอาชีวะให้ตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงาน ดังนั้น “กลุ่มเซ็นทรัล” จึงร่วมพัฒนาทั้งสิ้น 5 หลักสูตรให้ ‘วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี’ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อเป็นต้นแบบโรงเรียนอาชีวะในสาขาวิชาเรียน ปวช.–ปวส.

เริ่มที่หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ บริษัทเปิดโอกาสให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้ไปศึกษาดูงาน ณ คลังสินค้าของกลุ่มเซ็นทรัลที่บางนา และไปเรียนรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ที่ประเทศจีนเป็นเวลา 1 ปี และให้นักศึกษาได้กลับมาฝึกงานกับธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล อาทิ TOPS, Office Mate และ Central Omni Logistics เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่ พ.ค. 2562 ถึง เม.ย. 2563

หลักสูตรการโรงแรม-ท่องเที่ยว บริษัทส่งบุคลากรจากโรงแรมเซนทารา อุดรฯ มาร่วมแชร์ความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนรับนักศึกษามาฝึกงานที่โรงแรม และมีแผนที่จะจำลองห้องพักโรงแรมเสมือนจริงในวิทยาลัย

หลักสูตรเทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ บริษัทวางแนวคิดให้วิทยาลัยฯ เพิ่ม ‘มูลค่า’ สินค้าจากการออกแบบดีไซน์ให้มีความทันสมัย ตลอดจนสนับสนุนทุนงบการศึกษาให้วิทยาลัยฯ

ในอนาคตบริษัทยังมีแผนจะพัฒนาอีก 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก และหลักสูตรอาหารและโภชนาการอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน