ปัจจุบันประเด็นความเท่าเทียมและการยอมรับความหลากหลายทางเพศ เป็นเรื่องที่หลายประเทศกำลังให้ความสำคัญและหาแนวทางผลักดันให้บุคคลที่มีเพศวิถีในทุกรูปแบบได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค รวมถึงมีสิทธิและโอกาสในการแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน ตำแหน่งหน้าที่ในองค์กร รวมไปถึงบทบาทที่จะร่วมพัฒนาหรือบริหารประเทศ โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่ถือเป็น ‘เดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ (Pride Month)’ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมและแคมเปญต่างๆ ของกลุ่ม LGBTQ+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer) ทั่วทุกมุมโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลี ไต้หวัน ฯลฯ

สำหรับประเทศไทย จากข้อมูลล่าสุดของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) มีการสำรวจระดับความเท่าเทียมทางเพศ โดยพิจารณาจากคุณภาพการศึกษา สภาวะทางเศรษฐกิจ สุขภาพ และโอกาสการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับ Top 10 ของภูมิภาคเอเชียที่มีความเท่าเทียมทางเพศมากที่สุด (Asia’s 10 most gender equal countries)

และเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศให้เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในสังคมไทย ‘คุณแอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์’ แม่ทัพใหญ่แห่ง บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย ซึ่งได้รับฉายาว่าเป็น CEO ข้ามเพศพันล้าน ได้ก่อตั้ง ‘มูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจ (Life Inspired For Transexuals Foundation: LIFT)’ เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2561 ที่ผ่านมา  โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริม ให้กลุ่มคนข้ามเพศได้รับการยอมรับ และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ให้มีความเท่าเทียมกันในด้านโอกาสการศึกษา การจ้างงาน การสมรสในประเทศไทย ผ่านการปลูกฝังความเข้าใจ โดยส่งเสริมให้เกิดการยอมรับ พร้อมทั้งผลักดันการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนคำนำหน้า โดยมีสโลแกนว่า “เปลี่ยนเพศต้องเปลี่ยนคำนำหน้า” ให้ตรงกับเพศสภาพที่เปลี่ยนไป

ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของ ‘แคมเปญข้ามเพศให้ถึงฝั่งฝัน: LIFT to Touch the Sky’ ที่เป็นเสมือนโรดแมปในการผลักดันวิสัยทัศน์ของมูลนิธิให้เข้าใกล้ความจริงมากขึ้น โดยแคมเปญจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2562

ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ที่จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและทำความเข้าใจพร้อมทั้งให้สังคมตระหนักถึงสิทธิของบุคคลข้ามเพศให้มีสิทธิทัดเทียมในทุกด้าน และระดมเงินทุนสนับสนุนให้แก่มูลนิธิฯ โดยรายได้ทั้งหมดจะเข้าร่วมบริจาคสมทบเป็นเงินทุนและเงินสนับสนุนแก่บุคคลข้ามเพศ ให้มีโอกาสพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะชีวิต ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มบุคคลข้ามเพศในประเทศไทย รวมถึงการร่วมส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย มีคุณค่าและยั่งยืนต่อสังคมไทย

 

ติดตามรายละเอียดข้อมูลของ JKN เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.jknglobal.com

และติดตามรายละเอียดข้อมูลของ มูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจ ได้ที่เว็บไซต์ https://liftfoundation.or.th

 

อ้างอิง

https://bit.ly/2J3NU5p

https://liftfoundation.or.th/

https://thai-inequality.org/pages/3-3-4

https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_2646216

https://www.matichon.co.th/advertorial/news_1152631

https://www.salika.co/2018/09/10/thailand-equality-gender-top10-asia/

https://www.weforum.org/agenda/2018/09/asia-gender-equal-countriesอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน