“DOHOME” หนึ่งในผู้นำร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ (Modern Trade) ในประเทศไทย ที่มีรูปแบบสาขาขนาดใหญ่ โดยแต่ละสาขามีพื้นที่รวมกว่า 35,000-65,000 ตร.ม. และมีจำนวนหน่วยเก็บสินค้า (SKUs) กว่า 135,000 รายการ ทั้งสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุซ่อมแซม และวัสดุตกแต่ง ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง อุปกรณ์ทำสวน รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่มีวางจำหน่ายอย่างครบวงจร

DOHOME ทำธุรกิจในแวดวงวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเมืองไทยมาตั้งแต่ปี 2526 และพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “ครบ ถูก ดี…ที่ดูโฮม” โดยมุ่งเน้นที่จะเป็นศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร (One-Stop Home Products Destination)

นอกจากจุดเด่นเรื่องความ “ครบ ถูก ดี” แล้ว DOHOME ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาและจัดจำหน่ายสินค้า House Brand หรือสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง ปัจจุบัน DOHOME มีสินค้า House Brand มากกว่า 20,000 SKUs (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562) ประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องมือช่าง ฮาร์ดแวร์ ประตู-หน้าต่าง วัสดุปูพื้น-ผนัง และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ

ปัจจุบัน DOHOME มีสาขาที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 9 สาขา ใน 9 จังหวัด และศูนย์กระจายสินค้าอีก 1 แห่งที่เริ่มเปิดดำเนินการในปี 2561 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพัฒนาช่องทางจำหน่ายเพิ่มเติมทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.dohome.co.th เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

สำหรับการขยายสาขานั้น จากเดิมที่ DOHOME มีเฉพาะสาขาแบบ Stand alone ขนาดใหญ่ ทำให้อาจมีข้อจำกัดในการเปิดสาขาในพื้นที่ใจกลางเมืองเนื่องจากต้องมีที่ดินขนาดใหญ่เพียงพอ บริษัทฯ จึงปรับกลยุทธ์และรูปแบบการขยายสาขาในอนาคตเพื่อให้เข้าถึงฐานผู้บริโภคได้มากขึ้น โดยเตรียมขยายสาขาทั้งในรูปแบบสาขาขนาดใหญ่ที่ปรับโมเดลให้ใช้พื้นที่เล็กลงและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้ามากขึ้นโดยยังคงความหลากหลายและครบถ้วนของสินค้าเอาไว้ รวมถึงขยายไลน์ธุรกิจสู่การเปิดสาขาขนาดเล็กในศูนย์การค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต หรือซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งจะทำให้ DOHOME สามารถเปิดสาขาในพื้นที่ใกล้ชุมชนและย่านกลางเมืองได้มากขึ้น อีกทั้งเป็นการขยายฐานผู้บริโภคในพื้นที่ใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนเมือง

จากประสบการณ์ที่อยู่ในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งวัสดุก่อสร้างในเมืองไทยมากว่าสามทศวรรษ ปัจจุบัน DOHOME ยืนหนึ่งเป็นผู้ประกอบการในอันดับ Top 5 ของกลุ่มโมเดิร์นเทรดวัสดุก่อสร้างรายใหญ่* จากการมีสาขาเพียง 9 สาขา โดยแน่นอนว่า การแตกโมเดลธุรกิจแบบรอบด้าน ทั้งการขยายสาขาขนาดใหญ่และสาขาขนาดเล็กครั้งนี้ จะเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้า และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dohome.co.th

*ข้อมูลจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสินอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer