หลังจาก 7 ช่องทีวีแห่คืนใบอนุญาตในช่วงเดือนที่ผ่านมา ล่าสุด ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ให้ข้อมูลเรื่อง “เงินชดเชย” การให้บริการของทั้ง 7 ช่อง ดังนี้

(1) บริษัท สปริง 26 จำกัด (หมายเลขช่อง 26 หรือช่อง NOW เดิม) ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่ 4 จำนวน 890,834,580.43 บาท หักยอดค้างชำระงวด 4 และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 215,070,000 บาท คงเหลือเงินค่าชดเชยสุทธิจำนวน 675,764,580.43 บาท

ออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 15 ส.ค. 2562

(2) บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (หมายเลขช่อง 19 หรือช่อง Spring News) ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระจำนวน 500,951,978.91 บาท ยอดค้างชำระงวด 4 ไม่มี จำนวนเงินค่าชดเชยสุทธิ 500,951,978.91 บาท

ออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 15 ส.ค. 2562

(3) บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด (หมายเลขช่อง 20) ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่ 4 จำนวน 499,009,430.95 บาท หักยอดค้างชำระงวด 4 และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 127,116,000 บาท คงเหลือเงินค่าชดเชยสุทธิจำนวน 371,983,430.95 บาท

ออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 15 ส.ค. 2562

(4) บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด (หมายเลขช่อง 21) ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่ 4 จำนวน 508,594,170.42 บาท หักยอดค้างชำระงวด 4 และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 130,540,000 บาท คงเหลือเงินค่าชดเชยสุทธิจำนวน 378,054,170.42 บาท

ออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 31 ส.ค. 2562

(5) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (หมายเลขช่อง 14 หรือช่อง MCOT Family) ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่ 4 จำนวน 226,428,367.32 บาท หักยอดค้างชำระงวด 4 และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 63,130,000 บาท คงเหลือเงินค่าชดเชยสุทธิจำนวน 163,298,367.32 บาท

ออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 15 ก.ย. 2562

(6) บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด (หมายเลขช่อง 28 หรือ ช่อง 3SD) ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่ 4 จำนวน 903,178,695.45 บาท หักยอดค้างชำระงวด 4 และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 223,095,000 บาท คงเหลือเงินค่าชดเชยสุทธิจำนวน 680,083,695.45 บาท

ออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 30 ก.ย. 2562

(7) บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด (หมายเลขช่อง 13 หรือ ช่อง 3 Family) ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่ 4 จำนวน 226,315,837.27 บาท หักยอดค้างชำระงวด 4 และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 63,772,000 บาท คงเหลือเงินค่าชดเชยสุทธิจำนวน 162,543,837.27 บาท

ออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 30 ก.ย. 2562อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน