เผยสถิติยอดจดทะเบียนรถใหม่ 6 เดือนแรก กว่า 1.6 ล้านคัน รถเก๋งโตมากสุดที่ 8% มอเตอร์ไซค์ติดลบ 4%  แต่ยังครองแชมป์ด้านจำนวน รวมยอดจดทะเบียนรถทั้งประเทศทะลุ 40 ล้าน

จันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 มีผู้นำรถใหม่ป้ายแดงมาดำเนินการจดทะเบียน รวมทั้งสิ้น 1,615,524 คัน เติบโตเล็กน้อยจากปี 2561 ที่ 1,614,576 คัน

จากสถิติตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 พบว่า มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 405,203 คัน เติบโต 8% รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 149,985 คัน เติบโต 6% ส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน 8,573 คัน เติบโต 1%%

ส่วนรถจักรยานยนต์ที่มีสถิติการจดทะเบียนสูงสุดในครึ่งปีแรกของปี 2562 จำนวน 971,761 คัน พบว่าเติบโตติดลบ 4%

ในส่วน ‘รถโดยสาร’ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พบว่า รถโดยสารมียอดจดทะเบียน จำนวน 5,798 คัน เติบโตลดลง 6% รถบรรทุกมียอดจดทะเบียน 33,885 คัน เติบโตลดลง 3%

ทั้งนี้ จากจำนวนการจดทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงช่วง 6 เดือนแรก ส่งผลให้จำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 40,190,328 คัน

โดยรถจักรยานยนต์มีจำนวนสูงสุด 21,051,977 คัน รองลงมาคือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 9,713,980 คัน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล จำนวน 6,707,781 คัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน จำนวน 422,741 คัน ส่วนรถโดยสารมีจำนวน 163,983 คัน และรถบรรทุกจำนวน 1,135,534 คัน เป็นต้นอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน