กว่า 2 ล้านคนที่เป็นหนี้…เป็นหนี้ตั้งแต่วัยรุ่น แก่แล้วก็ยังไม่หมดหนี้!!

สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้คือ “สุขภาพทางการเงิน” ของคนในประเทศที่นับวันจะเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เตรียมนำเกณฑ์ภาระหนี้ต่อรายได้ (DSR) มาใช้ปลายปีนี้

โดยกลุ่มคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ 3 กลุ่ม
– กลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท
– กลุ่มเด็กจบใหม่
-กลุ่มใกล้วัยเกษียณ

เพราะปัจจุบัน ประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือน 12.8 ล้านล้านบาท คิดเป็น 78.7% ของ GDP และเฉลี่ยมียอดหนี้ถึง 150,000 บาทต่อคน ซึ่งยังไม่รวมหนี้นอกระบบ หนี้สหกรณ์ หนี้กยศ.

ส่วนใหญ่มีสาเหตุมากจากการใช้เงินเกินตัว และไม่จำเป็น โดยมองว่าภาคธุรกิจมีส่วนทำให้ผู้บริโภคใช้เงินฟุ่มเฟือย ด้วยการออกโปรโมชั่นจูงใจในการผ่อนสินค้าต่างๆ รวมถึงหนี้จากบัตรเครดิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้คนไทยนั้น “เป็นหนี้เร็ว เป็นหนี้นาน และเป็นหนี้มากขึ้น”

ข้อมูลจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ เผยแพร่ข้อมูลจากเครดิตบูโรพบว่า

(1) คนไทยเริ่มเป็นหนี้เร็วขึ้นและเป็นหนี้เสียตั้งแต่อายุยังน้อย

กลุ่มคนวัยเริ่มทำงานในช่วงอายุ 25 – 35 ปี กว่าครึ่งหนึ่งมีหนี้จากสินเชื่ออุปโภคบริโภคและ/หรือหนี้บัตรเครดิต ซึ่งเป็นอายุที่มีสัดส่วนคนเป็นหนี้มากที่สุด

และลูกหนี้ในกลุ่มนี้มีสัดส่วนการเป็นหนี้เสียสูงถึง 1 ใน 5 

(2) คนไทยเป็นหนี้นานขึ้น

คนในช่วงอายุปลาย 20 -30 ปี เริ่มเป็นหนี้เร็วขึ้นและอยู่ในระดับสูง และระดับหนี้ไม่ได้มีแนวโน้มลดลงแม้จะเข้าสู่วัยใกล้เกษียณแล้วก็ตาม

(3) คนไทยมีหนี้มากขึ้น

ค่ามัธยฐานของหนี้สินต่อคนเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในระยะเวลาเพียง 6 ปีโดยเพิ่มขึ้นจาก 70,000 บาทต่อคนในปี 2553

มาอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาทต่อคน ณ สิ้นปี 2559 และยังพบว่า 16% ของคนที่มีหนี้นั้น มีหนี้ค้างชำระเกินกว่า 90 วันอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน