นิด้า จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NIDA International Business Conference ครั้งที่ 3

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NIDA International Business Conference ครั้งที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ องค์ความรู้ ภายใต้หัวข้อ “Dealing with Disruption”  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์  (ที่ 4 จากซ้าย) อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD)  และ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษ  ร่วมด้วย Professor Michael D. Myers ( กลาง) จาก University of Auckland Business School, Professor  Hemant  Merchant (ที่ 3 จากซ้าย) University of South Florida ให้เกียรติบรรยาย โดยมี  รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ (ที่ 4 จากขวา) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับ ที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อเร็ว ๆนี้


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่  WebsiteMarketeeronline.co / Facebookwww.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer