TheDaily-ดีป้า-1

TheDaily-ดีป้า-2

TheDaily-ดีป้า-3

ดีป้า” เผยผลสำรวจตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ในประเทศไทยโดยครอบคลุมสามสาขาหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมแอนิเมชัน อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ และอุตสาหกรรมเกม พบทั้งสามอุตสาหกรรมมีมูลค่ารวมกันในปี 2559 อยู่ที่ 21,980 ล้านบาท โต 10.8% คาดอีก ปีโตไม่ต่ำกว่าปีละ 10%

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (DEPA) กล่าวว่า เป็นประจำทุกปีที่จะมีการสำรวจตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ว่าเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาปรับปรุงและช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรม โดยการสำรวจมูลค่าดิจิทัลคอนเทนต์ของปี 2559 ถือเป็นครั้งแรกที่ได้ แยกกลุ่มอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ออกจากกลุ่มแอนิเมชัน พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนและเน้นการสำรวจผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เป็นระดับผู้นำหรือ key player ในแต่ละอุตสำหกรรมมากขึ้น

โดย การสำรวจครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) และสมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ (BKK SIGGRAPH) ดำเนินการสำรวจโดย ไอดีซี รีเสิร์ช (ไทยแลนด์)

สำหรับผลสำรวจตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ในปี 2559 พบว่า ทั้งสามอุตสาหกรรมมีมูลค่ารวมกันประมาณ 21,981 ล้านบาท แบ่งเป็นอุตสาหกรรมแอนิเมชัน 3,965 ล้านบาท ลดลง 1.6%, อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ 1,687 ล้านบาท โต 7.3 %และและอุตสาหกรรมเกมมีมูลค่า 16,328 ล้านบาท โตสูงที่สุดถึง 14.8%

แอนิเมชั่นและเกม เป็นธุรกิจที่เกียวข้องกับกระแสนิยมเป็นอย่างมาก โดยในปี 2559 มีการนำเข้าและสร้างแอนิเมชันและเกมที่ได้รับความนิยมมาก ทำให้มูลค่าของรายได้จากดิจิทัลคอนเทนท์เติบโตสูงขึ้น ขณะที่อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์แม้จะมีตัวใหม่ๆเพิ่มมาทุกปี แต่เม็ดเงินส่วนใหญ่ก็ยังอยู่กับค่ายที่ดังๆ และตัวคาแรคเตอร์ ที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน”

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ในไทยยังถูกขับเคลื่อนด้วยการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งในปี 2559 ตัวเลขผู้จัดจำหน่ายและนำเข้าแอนิเมชันมีส่วนแบ่งการตลาดกว่า 50% ของมูลค่าแอนิเมชันทั้งหมด ขณะที่ผู้จัดจาหน่ายผู้นำเข้าและดูแลสิทธิคำแรคเตอร์มีส่วนแบ่งการตลาดกว่า 93% ส่วนผู้จัดจำหน่ายและนำเข้าเกมมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 96% ของมูลค่าตลาดเกมทั้งหมด

ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า มูลค่าของอุตสาหกรรมโดยรวม ยังจำเดป็นที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดการจดทรัพย์สินทางปัญญา สิขสิทธิ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าในอนาคตตบาดดิจิทัลคอนเทนต์ จะมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นได้แก่ ธุรกิจ OTT, Data Analytic เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคนี้ที่อะไรๆก็เป็นดิจิทัลกันหมดแล้ว

และด้วยความที่ ดีป้า เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลจึงได้วางแผนที่จะส่งเสริมทั้งการพัฒนาตลาดเพื่อการส่งออกผ่านกองทุน Internationalization Fund เพื่อให้ผู้ประกอบการมีแหล่งเงินทุน แลสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในระดับสากลได้ ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์หน้าใหม่ Digital Startup Program ส่งเสริมและสนับสนุน Co-Creation Space เพื่อเป็นสถานที่ให้ผู้ประกอบการมาพบปะแลกเปลี่ยน และต่อยอดไอเดีย ให้เกิดร่วมมือขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์

ทั้งได้ได้มีการประเมินตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ในปี 2560 จะมีมูลค่า 24,000 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 26,000 ล้านบาทในปี 2561 โดยคาดว่าอุตสาหกรรมแอนิเมชันจะโต1.8% ในปีนี้และ 10% ในปีหน้า ส่วนอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ โต 9.6% และ 8.1% สุดท้ายอุตสาหกรรมเกม12.2% และ 12% ตามลำดับอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer