รายได้จากการท่องเที่ยวรวม 9 เดือนแรกอยู่ที่ 2.22 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.90%

แล้วรายได้ในจำนวนนี้มาจากไหนบ้าง

1. นักท่องเที่ยวต่างชาติ  1.42 ล้านล้านบาท

2. นักท่องเที่ยวชาวไทย 0.79 ล้านล้านบาท

ขณะที่ด้านจำนวนนักท่องเที่ยวสะสม 9 เดือนแรกนั้นเป็นชาวต่างชาติที่  29.46 ล้านคน ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ที่ 116.30 ล้านคน-ครั้ง

จำนวนนักท่องเที่ยวเยอะขนาดนี้ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวควรโฟกัสนักท่องเที่ยวชาติไหน คำตอบอาจจะไม่ใช่ชาวจีน ถึงแม้ว่าชาวจีนจะมาเที่ยวไทยมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่ผู้ประกอบการจะพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวชาติเดียวไม่ได้ สิ่งที่น่าใจคือ “อินเดียและกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นตลาดการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเติบโตสูง”

เพราะหากดูข้อมูลจากกองเศรษฐกิจท่องเที่ยวและกีฬาจะพบว่า  อัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย 5 อันดับแรกในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2562 ประกอบไปด้วยประเทศอินเดีย 1,406,232 ล้านคน เพิ่มขึ้น 25.60%  ฟิลิปปินส์ 363,747 คน เพิ่มขึ้น 16.11% ไต้หวัน 564,530 คน เพิ่มขึ้น 13.55% ลาว 1,383,410 คน เพิ่มขึ้น 12.16% และเนปาล 43,693 คน เพิ่มขึ้น 11.62%

ส่วนตัวเลขท่องเที่ยวเฉพาะเดือน ก.ย. นั้นพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวไทย จำนวน 2.9 ล้านคน ขยายตัว 10.11% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สร้างรายได้ 0.13 ล้านล้านบาท ขยายตัว 8.73%

ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังคงเติบโตจากนักท่องเที่ยวภายในภูมิภาคเดียวกันที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย 5 อันดับแรก ในเดือน ก.ย. นั้นคือ

จีน 852,130 คน เพิ่มขึ้น 31.56%

มาเลเซีย 331,643 คน ลดลง 7.56%

ลาว 161,295 คน เพิ่มขึ้น 16.80%

อินเดีย 155,998 คน เพิ่มขึ้น 26.90%

ญี่ปุ่น 154,514 คน เพิ่มขึ้น 9.01%

ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเที่ยวไทยเดือน ก.ย. อยู่ที่ 13.25 ล้านคน-ครั้ง หดตัวเล็กน้อยที่ 2.4% สร้างรายได้ 0.09 ล้านล้านบาท หดตัว 3.41% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจภายในประเทศติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online