BAM เปิดแผนกลยุทธ์ปี 2561 ขับเคลื่อนองค์กรเจริญเติบโตแบบยั่งยืน ไม่เน้นกำไรสูงสุด พร้อมเดินหน้าองค์กรมุ่งสู่การเป็น Digital Enterprise เผยผลงานปี 2560 มีผลเรียกเก็บเงินสดรวม 15,269 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 4,500 ล้านบาท ระบุ ปี 2560  ที่ผ่านมา รับซื้อรับโอน NPL และ NPA จากสถาบันการเงินเข้ามาบริหารจัดการถึง 10,963 ล้านบาท

นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)หรือ BAM กล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานปี 2561 ว่า BAM จะขับเคลื่อนองค์กรเจริญเติบโตแบบยั่งยืน โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ ด้วยการวางรากฐานสู่การเป็น Digital Enterprise ที่มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าด้วยการตลาด Digital เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม

ขณะเดียวกันจะใช้ศักยภาพของ BAM ดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือลูกค้า NPL และ NPA โดยมีมาตรการ และโครงการต่างๆ เพื่อมุ่งช่วยเหลือลูกค้าที่ปรับโครงสร้างหนี้ และลูกค้าที่ซื้อทรัพย์สินรอการขายของ BAM และจะถือปฏิบัติต่อลูกค้าของ BAM เทียบเท่ากับลูกค้าชั้นดีของธนาคารพาณิชย์

ประธานกรรมการ BAM ยังได้กล่าวถึงข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560 ว่า ปัจจุบัน BAM มีสินทรัพย์รวมจำนวน 99,933 ล้านบาท มีรายได้ทั้งหมด 7,653 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 4,500 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ ต่อหุ้น 1.67 บาท

ในส่วนของแนวโน้ม NPL ในระบบสถาบันการเงินปี 2561 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 3%  ซึ่งทรงตัวในระดับเดียวกันกับปี 2560 เนื่องจากแนวโน้มของเศรษฐกิจมีทิศทางที่เติบโตได้ดีขึ้น ทั้งนี้     ณ เดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา มียอด NPL ในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย และธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ รวมจำนวน 429,030 ล้านบาท และธนาคารพาณิชย์ไทยมี NPA คิดเป็นมูลค่ารวม 86,232 ล้านบาท ขณะที่ ณ 31 ธันวาคม 2560 BAM  มี NPL จำนวน 73,809 ราย คิดเป็นภาระหนี้รวม 442,052  ล้านบาท และมี NPA จำนวน 16,377 รายการ มูลค่า 45,177 ล้านบาท

 

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ BAM เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2560 ว่า BAM มีผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยมีรายได้จากการปรับโครงสร้างหนี้และจำหน่ายทรัพย์รวมทั้งสิ้น 15,269 ล้านบาท คิดเป็น 99.95% เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 15,277 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 4,500 ล้านบาท ทั้งนี้ การดำเนินงานของ BAM ในปี 2560 ที่ผ่านมานั้น มีการเพิ่มขนาดสินทรัพย์ โดยรับซื้อรับโอน NPL และ NPA จากสถาบันการเงินเข้ามาบริหารจัดการจำนวน 10,963 ล้านบาท

ในส่วนเป้าหมายแผนกลยุทธ์ปี 2561 คาดว่าจะมีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยประมาณการเป้าหมายการสร้างรายได้จากการบริหารจัดการ NPL และ NPA รวมทั้งสิ้น 16,436 ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้จาก NPL จำนวน  10,220 ล้านบาท และรายได้จาก NPA จำนวน 6,216 ล้านบาท  รวมทั้งประมาณการกำไรสุทธิจำนวน 4,193 ล้านบาท ขณะที่วางเป้าหมายเพิ่มขนาดสินทรัพย์ โดยประมูลซื้อจากสถาบันการเงินคิดเป็นเงินลงทุนจากการซื้อสินทรัพย์จำนวน 8,315 ล้านบาท

สำหรับการบริหารจัดการ NPL นั้น มีการกำหนดแนวทางการประนอมหนี้ให้เหมาะสมกับกลุ่ม ลูกค้า พร้อมปรับโครงสร้างหนี้รายย่อยให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว เพื่อสร้างกระแสเงินสดที่แน่นอนในระยะยาว  และเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถมาประนอมหนี้กับ BAM ได้ทุกขั้นตอน ทั้งนี้ในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา BAM ได้เปิดตัวโครงการสุขใจได้บ้านคืน เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้า รายย่อยสามารถชำระหนี้และนำทรัพย์หลักประกันกลับคืนไป ด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนปรน มีลูกค้าเข้าร่วมโครงการจำนวน 391 ราย คิดเป็นเงิน 700.76 ล้านบาท

ด้านบริหารจัดการ NPA ปี 2560 ได้เปิดตัวโครงการสบายคอนโด จาก BAM และคอนโดมหาชน เป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนที่มีงบประมาณจำกัด หรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อของสถาบันการเงินได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมีผู้ซื้อทรัพย์ในโครงการสบายคอนโด จาก BAM และโครงการ คอนโดมหาชน จำนวนรวม 332 ราย เป็นจำนวนเงิน 117.66 ล้านบาท

นอกจากนั้น ยังได้จัดโครงการบ้านสบาย มีผู้สนใจซื้อ 73 ราย เป็นจำนวนเงิน 139.77 ล้านบาท  และโครงการที่ดินเพื่อการออม มีลูกค้าสนใจซื้อจำนวน 93 ราย เป็นจำนวนเงิน 109.69 ล้านบาท ขณะเดียวกันในช่วงปีที่ผ่านมา BAM ยังได้ออกบูธจำหน่ายทรัพย์ในงานต่างๆ มียอดซื้อทรัพย์ถึง 856.49 ล้านบาท

นายบรรยง กล่าวอีกว่า ในปี 2561 มีกลยุทธ์บริหารจัดการ NPA ให้มีสภาพพร้อมขาย โดยจะเน้นการปรับปรุงซ่อมแซม (Renovate) ทรัพย์ให้มีสภาพดี และสวยงาม เพื่อนำออกจำหน่ายในราคาที่ไม่แพง รวมทั้งมีโครงการที่จะช่วยให้ผู้ซื้อสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์ได้ง่ายขึ้น

ด้านการจำหน่ายทรัพย์ ได้กำหนดกลยุทธ์ทางการจำหน่ายและส่งเสริมการขาย โดยการปรับปรุง Website ให้เป็น Market Place รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดโปรโมชั่น / แคมเปญ / กลยุทธ์ ให้เหมาะกับกลุ่มทรัพย์แต่ละประเภท และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งบ้าน ที่ดิน คอนโด ตลอดจนทรัพย์ลงทุน